Юбилейные дни активности газеты "Радиоинформ"

09 и 10 января 2021 года (суббота, воскресенье) на диапазонах 80 и 40 метров телефоном (SSB) пройдут очередные дни активности, посвященные выходу первого номера газеты "Радиоинформ" уже двадцатый год подряд. За работу в днях активности будет выдаваться новый диплом „20 лет газете Радиоинформ”. Баллы на диплом будут предоставлять радиостанции главного редактора газеты UT8NV, членов „Винницкого областного радиоклуба”, клуба КМЕ,  и радиоклуба ветеранов радиосвязи „Волна”.

Для получения диплома необходимо за период с 00.00 09 января по 24.00 укр. 10 января 2021 года набрать 20 баллов. Связь, проведенная с радиостанцией главного редактора газеты "Радіоінформ" UT8NV, дает в зачет 5 баллов. Связи, проведенные с членами клубов дают 3 балла. Повторы зачисляются в разные дни и на разных диапазонах.

Радиолюбители, которые в днях активности будут предоставлять баллы другим участникам, и проведут не меньше 50 связей телефоном смогут принять участие в первенстве на приз газеты "Радиоинформ".  Диплом и приз газеты (одну из книг Валерия Марценюка) получат радиолюбители, которые займут первых три места. Все другие участники дней активности, которые пришлют заявки на участие в первенстве,  получат бесплатный электронный диплом.

Отчеты за участие в первенстве „20 лет газете Радиоинформ” необходимо прислать до 25 января 2021 года  ( заявки на получение диплома принимаются до 30 января 2021 года) по адресу редакции: 21014, г. Винница, а/я 13, Марценюку В.П., электронная почта walmar@ua.fm. Дипломы, отработанные в дне активности полностью бесплатны, для бумажных оплачивается только стоимость их пересылки заказным письмом (оплата услуг Укрпочты в размере возле 20 грн.).

 

Ювілейні дні активності газети "Радіоінформ"

09 та 10 січня 2021 року (субота, неділя) на діапазонах 80 і 40 метрів телефоном (SSB) пройдуть чергові дні активності, присвячені виходу першого номера газети "Радіоінформ" вже двадцятий рік поспіль. За роботу в днях активності буде видаватись новий диплом „20 років газеті Радіоінформ”. Бали на диплом будуть надавати радіостанції головного редактора газети UT8NV, членів „Вінницького обласного радіоклубу”,  та радіоклубу ветеранів радіозв’язку „Хвиля (Волна)”.

Для одержання диплому необхідно за період з 00.00 09 січня по 24.00 укр. 10 січня 2021 року набрати 20 балів. Зв'язок, проведений з радіостанцією головного редактора газети "Радіоінформ" UT8NV, дає в залік 5 балів. Зв'язки, проведені з членами клубів дають 3 бали. Повтори зараховуються у різні дні та на різних діапазонах.

Радіоаматори, які в днях активності будуть надавати бали іншим учасникам, і проведуть не менше 50 зв’язків телефоном зможуть взяти участь у першості на приз газети "Радіоінформ".  Диплом і приз газети (одну із книг Валерія Марценюка) отримають радіоаматори, які займуть перших три місця. Усі інші учасники днів активності, які надішлють заявки на участь у першості,  отримають безкоштовний електронний диплом.

Звіти за участь у першості „20 років газеті Радіоінформ” необхідно надіслати до 25 січня 2021 року  (заявки на одержання диплома приймаються до 30 січня 2021 року) за адресою редакції: 21014, м. Вінниця, а/с 13, Марценюку В.П., електронна пошта walmar@ua.fm. Дипломи, відпрацьовані у дні активності повністю безкоштовні, для паперових оплачується тільки вартість їх пересилки рекомендованим листом (оплата послуг Укрпошти у розмірі біля 20 грн.).

 

Підсумки днів активності "Радіоінформ" 2020 року

11 та 12 січня 2020 року (субота, неділя) на діапазонах 80 і 40 метрів телефоном (SSB) пройшли дні активності, присвячені виходу першого номера газети "Радіоінформ" вже дев’ятнадцятий рік поспіль. За роботу в днях активності  видається новий диплом газети „Радіоінформ”. Бали на диплом надавали радіостанції головного редактора газети UT8NV, членів „Вінницького обласного радіоклубу” та радіоклубу ветеранів радіозв’язку „Хвиля (Волна)”.

Звіти за участь у першості „19 років газеті Радіоінформ” надіслали до 25 січня 2020 року  шість радіоаиаторів, які зайняли у першості наступні місця:

1. UR6CK     -   96 звязки

2. UT0LS     -   85 звязки

3. UR3GI     -   73  звязки

4. UR4CF    -   62 звязки

5. UT8NV    -   38 звязки

6. UR5NV    -   24 звязки.

Дипломи, за отриманими заявками надіслані також наступним радіоаматорам: UR5RDJ, SWL R83, UR5VAZ, UR5FPV, UR4CZZ, UX1CW.

 

Дні активності газети "Радіоінформ" 2020 року

11 та 12 січня 2020 року (субота, неділя) на діапазонах 80 і 40 метрів телефоном (SSB) пройдуть чергові дні активності, присвячені виходу першого номера газети "Радіоінформ" вже дев’ятнадцятий рік поспіль. За роботу в днях активності буде видаватись новий диплом „19 років газеті Радіоінформ”. Бали на диплом будуть надавати радіостанції головного редактора газети UT8NV, членів „Вінницького обласного радіоклубу”, радіоклубу „Мандрівників ефіром” та радіоклубу ветеранів радіозв’язку „Хвиля (Волна)”.

Для одержання диплому необхідно за період з 00.00 11 січня по 24.00 укр. 12 січня 2020 року набрати 19 балів. Зв'язок, проведений з радіостанцією головного редактора газети "Радіоінформ" UT8NV, дає в залік 5 балів. Зв'язки, проведені з членами клубів дають 3 бали. Повтори зараховуються у різні дні та на різних діапазонах.

Радіоаматори, які в днях активності будуть надавати бали іншим учасникам, і проведуть не менше 50 зв’язків телефоном зможуть взяти участь у першості на приз газети "Радіоінформ".  Диплом і приз газети (одну із книг Валерія Марценюка) отримають радіоаматори, які займуть перших три місця. Усі інші учасники днів активності, які надішлють заявки на участь у першості,  отримають безкоштовний електронний диплом.

Звіти за участь у першості „19 років газеті Радіоінформ” необхідно надіслати до 25 січня 2020 року  (заявки на одержання диплома приймаються до 30 січня 2020 року) за адресою редакції: 21014, м. Вінниця, а/с 13, Марценюку В. П., електронна пошта walmar@ua.fm. Дипломи, відпрацьовані в дні активності повністю безкоштовні, для паперових оплачується тільки вартість їх пересилки  у розмірі 20 грн.

 

Підсумки дня активності РІ-2019

13 січня 2019 року на діапазонах 80 і 40 метрів телефоном (SSB) пройшов черговий день активності, присвячений виходу першого номера газети "Радіоінформ" вже вімнадцятий рік поспіль. Бали на новий диплом „18 років газеті Радіоінформ” надавали радіостанції головного редактора газети UT8NV, членів клубів „ВОСТР”, "Мандрівників ефіром", клубу „Волна” та радiоаматори Вінниччини. Участь у дні активності з наданням балів за попередніми даними взяло більше десяти радіоаматорів, в тому числі: UR3GI, UT7NY, UR5NV, UR5GBB, UT8NV, UT0NB, UR5NT, UR5NFC, EU6AA, UR5NJJ, UY5HC.

Відповідно до надісланих звітів і наданої інформації щодо участі у першості зайняті місця розподілились наступним чином.

1. В.Яковлєв              UR3GI      144 зв’язки

2. О.Акименко           UR5GBB    69 зв’язків

3. В.Марценюк          UT8NV       68 зв’язків

4. В.Костюк               EU6AA       35 зв’язків

5. І.Синчук                 UR5NV       24 зв’язки

6. П.Буніч                  UT0NB       21 зв’язок

Відповідні положенню дипломи та призи будуть розіслані переможцям першості протягом місяця з дня опублікування результатів.

Отримані заявки та вже надіслані дипломи наступним радіоаматорам: R3WAY, EU6AA, UR6LGB, UT3MY, UR5NV,  UT0NB.

Інфо UT8NV

 

 

Положение дня активности газеты "Радиоинформ" 2019 года

13 января 2019 года (воскресенье) на диапазонах 80 и 40 метров телефоном (SSB) пройдет очередной день активности, посвященный выходу первого номера газеты "Радиоинформ" уже восемнадцатый год подряд. За работу в день активности будет выдаваться новый электронный диплом „18 лет газете Радиоинформ”. Баллы на диплом будут предоставлять радиостанции главного редактора газеты UT8NV, членов радиоклубов „ВОСТР”, "Путешественников эфиром", клуба „Волна” и радиолюбители Винниччины.

Для получения диплома необходимо за период с 00.00 по 24.00 укр. 13 января 2019 года набрать 18 баллов. Связь, проведенная с радиостанцией главного редактора газеты "Радиоинформ" UT8NV, дает в зачет 5 баллов. Связи, проведенные с членами клубов дают 3 балла, а связи с радиолюбителями Винниччины дают в зачет 2 балла. Повторы зачисляются на разных диапазонах.

Радиолюбители, которые в днях активности будут предоставлять баллы другим участникам, и проведут не меньше 50 связей телефоном могут принять участие в первенстве на приз газеты "Радиоинформ".  Диплом и приз газеты (одну из художественных книг Валерия Марценюка получат радиолюбители, которые займут первых три места. Все другие участники первенства получат бесплатный электронный диплом.

Отчеты за участие в первенстве „18 лет газете Радиоинформ” необходимо прислать до 25 января 2019 года  ( заявки на получение диплома принимаются до 30 января 2019 года) по адресу редакции: walmar@ua.fm , или Укрпочтой 21014, г. Винница, а/с 13, Марценюку Валерию Пантелеймоновичу. Дипломы, отработанные в день активности полностью бесплатные, для бумажных оплачивается только стоимость их пересылки заказным письмом в размере 10 грн.

Інфо UT8NV

 

День активності газети "Радіоінформ" 2019 року

13 січня 2019 року (неділя) на діапазонах 80 і 40 метрів телефоном (SSB) пройде черговий день активності, присвячений виходу першого номера газети "Радіоінформ" вже вімнадцятий рік поспіль. За роботу в день активності буде видаватися новий диплом „18 років газеті Радіоінформ”. Бали на диплом будуть надавати радіостанції головного редактора газети UT8NV, членів радіоклубів „ВОСТР”, "Мандрівників ефіром", клубу „Волна” та радiоаматори Вінниччини.

Для одержання диплому необхідно за період з 00.00  по 24.00 укр. 13 січня 2019 року набрати 18 балів. Зв'язок, проведений з радіостанцією головного редактора газети "Радіоінформ" UT8NV, дає в залік 5 балів. Зв'язки, проведені з членами клубів дають 3 бали, а зв’язки з радіоаматорами Вінниччини дають у залік 2 бали. Повтори зараховуються на різних діапазонах.

Радіоаматори, які в днях активності будуть надавати бали іншим учасникам, і проведуть не менше 50 зв’язків телефоном можуть взяти участь у першості на приз газети "Радіоінформ".  Диплом і приз газети (одну із книг Валерія Марценюка отримають радіоаматори, які займуть перших три місця. Усі інші учасники першості отримають безкоштовний електронний диплом.

Звіти за участь у першості „18 років газеті Радіоінформ” необхідно надіслати до 25 січня 2019 року  (заявки на одержання диплома приймаються до 30 січня 2019 року) за адресою редакції: walmar@ua.fm , або Укрпоштою 21014, м. Вінниця, а/с 13, Марценюку Валерію Пантелеймоновичу. Дипломи, відпрацьовані в день активності повністю безкоштовні, для паперових оплачується тільки вартість їх пересилки рекомендованим листом у розмірі 10 грн.

Інфо UT8NV

 

Підсумки дня активності РІ-2018

14 січня 2018 року на діапазонах 80 і 40 метрів телефоном (SSB) пройшов черговий день активності, присвячений виходу першого номера газети "Радіоінформ" вже сімнадцятий рік поспіль. Бали на новий диплом „17 років газеті Радіоінформ” надавали радіостанції головного редактора газети UT8NV, членів клубів „ВОСТР”, "Мандрівників ефіром", клубу „Волна” та радiоаматори Вінниччини. Участь у дні активності взяло біля двох десятків членів клубу та радіоаматори Вінниччини, в тому числі: UR3GI, UR4CF, UT9NT, UT8NQ, US0NT, UY5HC, UT8NV, UT0NB, UT0NN, UR5NAR, US5NDS, UR5NLQ, UR5NJW, UR5NQW, US5NDS, UR5NKO.

Відповідно до надісланих звітів і наданої інформації щодо участі у першості зайняті місця розподілились наступним чином.

1. В.Яковлєв             UR3GI      118 зв’язків

2. В.Марценюк          UT8NV       90 зв’язків

3. Я.Андрусов           UR4CF       86 зв’язків

4. В.Березовський    UT9NT       32 зв’язків

5. В.Делієв                 UY5HC      26 зв’язків

6. П.Буніч                   UT0NB       15 зв’язків

Відповідні положенню дипломи та призи будуть розіслані протягом місяця з дня опублікування результатів.

 

Надійшли заявки та станом на 08 лютого 2018 року надіслані електронні дипломи наступним радіоаматорам: RW3WY, RX4CA, UR3ABQ, UR3VCW, UR4PWJ, UR7HJS, UR7WBC, UR5AID, UR3CQM, UR5ZX, U5QVF.                     Інфо UT8NV            

                                                                

 

 

Положення дня активності газети "Радіоінформ"

14 січня 2018 року (неділя) на діапазонах 80 і 40 метрів телефоном (SSB) пройде черговий день активності, присвячений виходу першого номера газети "Радіоінформ" вже сімнадцятий рік поспіль. За роботу в день активності буде видаватися новий диплом „17 років газеті Радіоінформ”. Бали на диплом будуть надавати радіостанції головного редактора газети UT8NV, членів клубів „ВОСТР”, "Мандрівників ефіром", клубу „Волна” та радiоаматори Вінниччини.

Для одержання диплому необхідно за період з 00.00  по 24.00 укр. 14 січня 2018 року набрати 17 балів. Зв'язок, проведений з радіостанцією головного редактора газети "Радіоінформ" UT8NV, дає в залік 5 балів. Зв'язки, проведені з членами клубів дають 3 бали, а зв’язки з радіоаматорами Вінниччини дають у залік 2 бали. Повтори зараховуються на різних діапазонах.

Радіоаматори, які в днях активності будуть надавати бали іншим учасникам, і проведуть не менше 50 зв’язків телефоном можуть взяти участь у першості на приз газети "Радіоінформ".  Диплом і приз газети (одну із книг Валерія Марценюка) отримають радіоаматори, які займуть перших три місця. Усі інші учасники першості отримають електронний диплом, або паперовий за вартістю його поштової пересилки.

Звіти за участь у першості „17 років газеті Радіоінформ” необхідно надіслати до 25 січня 2018 року  (заявки на одержання диплома приймаються до 30 січня 2018 року) за адресою редакції: 21014, м. Вінниця, а/с 13, Марценюку Валерію Пантелеймоновичу, електронна пошта walmar@ua.fm.  Дипломи, відпрацьовані в день активності повністю безкоштовні, для паперових оплачується тільки вартість їх пересилки рекомендованим листом у розмірі 10 грн.

 

 

 

Підсумки дня активності

8 січня 2017 року (неділя) на діапазонах 80 і 40 метрів телефоном (SSB) пройшов день активності, присвячений виходу першого номера газети "Радіоінформ" вже шістнадцятий рік поспіль. В проведені дня активності взяли участь члени клубів „Мандрівників ефіром”, „Волна” та радіоаматори Вінницької області. Звіти для участі у першості надіслали сім учасників. Зайняті місця розподілились наступним чином:

1. Валерій Яковлєв       (UR3GI)       --  106 зв’язків

2. Аркадій Прибєга        (UR5NJW)   --   86 зв’язків

3. Валентин Пращук      (UT7NY)       --  63 зв’язки

4. Валерій Марценюк    (UT8NV)       --  42 зв’язки

5. Іван Синчук                 (UR5NV)       --  37 зв’язків

6. Анатолій Безобюк     (UT9NF)        --  33 зв’язки

7. Іван Дурман                (UR5NPV)     – 10 зв’язків

 

Окрім учасників першості у заході приймало участь біля 25 радіоаматорів із Вінницької області та членів клубів. За результатами аналізу звітів учасників в першості також приймали участь наступні радіоаматори: UT7NB, UR5NFZ, UR5NPB, UR5NLG, US5NAN, US0NW, UT7NS. UR5NDY, UT8NQ, UR5NM, UR5NQT, UR5NOC, US5NBD, UR5NPB, UT0NK, UR5NAR, UR5NJJ та US7GH, UX5XU, UT0LS.

 

 

День активності газети "Радіоінформ"

8 січня 2017 року (неділя) на діапазонах 80 і 40 метрів телефоном (SSB) пройде черговий день активності, присвячений виходу першого номера газети "Радіоінформ" вже шістнадцятий рік поспіль. За роботу в день активності буде видаватися новий диплом „16 років газеті Радіоінформ”. Бали на диплом будуть надавати радіостанції головного редактора газети UT8NV, членів клубу "Мандрівників ефіром", клубу „Волна” та радiоаматори Вінниччини.

Для одержання диплому необхідно за період з 00.00  по 24.00 укр. 8 січня 2016 року набрати 16 балів. Зв'язок, проведений з радіостанцією головного редактора газети "Радіоінформ" UT8NV, дає в залік 5 балів. Зв'язки, проведені з членами клубів дають 3 бали, а зв’язки з радіоаматорами Вінниччини дають у залік 2 бали. Повтори зараховуються на різних діапазонах.

Радіоаматори, які в днях активності будуть надавати бали іншим учасникам, і проведуть не менше 50 зв’язків телефоном можуть взяти участь у першості на приз газети "Радіоінформ".  Диплом і приз газети (одну із книг Валерія Марценюка „Помста привида” або „Пригоди земного духа") отримають радіоаматори, які займуть перших три місця. Усі інші учасники першості отримають диплом за вартістю його поштової пересилки.

Звіти за участь у першості „16 років газеті Радіоінформ” необхідно надіслати до 20 січня 2016 року  (заявки на одержання диплома приймаються до 30 січня 2016 року) за адресою редакції: 21014, м. Вінниця, а/с 13, Марценюку Валерію Пантелеймоновичу.  Дипломи, відпрацьовані в день активності повністю безкоштовні, оплачується тільки вартість їх пересилки рекомендованим листом у розмірі 10 грн.

 

 

Підсумки дня активності 2016 року

10 січня на діапазонах 40 та 80 метрів пройшов ювілейний день активності присвячений 15-й річниці виходу першого номера газети «Радіоінформ». Перший номер газети вийшов 10 січня 2002 року. Надійшли усі звіти на учать у першості та частина заявок на видачу дипломів, що дає можливість підвести підсумки. Так у дні активності очки тим, хто бажав отримати ювілейний диплом газети, надавали 8 членів „Клубу мандрівників ефіром”,  3 члени клубу „Волна” та 20 радіоаматорів з Вінницької області. Так що, думаю, що усі хто бажав отримати відповідні 15 балів, змогли їх отримати. Десять учасників дня активності надіслали свої звіти для участі у першості на приз газети. Місця у першості розподілились наступним чином:

1 місце UR3GI – 161 звязок   Генічеський р-н, Херсонська обл.;

2 місце UR6CK – 142 зв’язки Канівський р-н. Черкаська обл.;

3 місце UR5GBB – 131 зв’язок Генічеський р-н, Херсонська обл. ;

4 місце US7GH --- 98 звязків  Генічеський р-н, Херсонська обл.;

5 місце UT0LS – 83 зв’язки м.Люботин Харківська обл.;

6 місце UR5NJW – 75 зв’язків м.Вінниця;

7 місце UT7NI – 65 зв’язків, Могилів-Подільський ;

8 місце UR4CF – 62 зв’язки, смт.Єрки, Черкаська обл.;

9 місце US0NI – 53 зв’язки м.Вінниця ;

10 місце UT8NV – 50 зв’язків м.Вінниця . 

Окрім того, за даними звітів у дні активності прийняли участь члени клубів: UT9NT, UT9NF, UT0NB, UT7VW.

Також у дні активності, за даними отриманих звітів, працювали вінницькі радіоаматори: US5NBR, UR5NIG, UT3NI, UR5NLC, UT8NQ, UR5NQT, UR5NCE, UR5NY, UR5NV, UR5NMQ, UR5NOS, UR5NB, UR5NI, UR5NM.

Заявки на диплом отримані від наступних радіоаматорів: UR5ISA, UR3CRA, UR5AID, UR3CFT, UR3ACM, UR4CV, UR7CO, UR5EE, UR5ZVR, UT5KT, US4ET, UT7TJ.

Частина з них вже надіслана заявникам рекомендованими листами через Укрпошту.

73! UT8NV

 

Ювілейний день активності газети "Радіоінформ"

10 січня 2016 року (неділя) на діапазонах 80 і 40 метрів телефоном (SSB) пройшов ювілейний день активності, присвячений виходу першого номера газети "Радіоінформ" п’ятнадцятий рік поспіль. За роботу в дні активності буде видаватися ювілейний диплом газети (або диплом UR100RU з відміткою „за роботу у дні активності газети „„Радіоінформ” 2016 року”” – за бажанням). Бали на диплом будуть надавати радіостанції головного редактора газети UT8NV, членів клубу "Мандрівників ефіром" і „Волна” та радiоаматорiв Вінниччини.

Для одержання диплому необхідно за період з 00.00  по 24.00 укр. 10 січня 2016 року набрати 15 балів. Зв'язок, проведений з радіостанцією головного редактора газети "Радіоінформ" UT8NV, дає в залік 3 бали. Зв'язки, проведені з членами клубів дають 2 бали, а зв’язки з радіоаматорами Вінниччини дають у залік 1 бал. Повтори зараховуються на різних діапазонах.

Радіоаматори, які в днях активності будуть надавати бали, і проведуть не менше 50 зв’язків телефоном можуть взяти участь у першості на приз газети "Радіоінформ".  Диплом и приз газети (книгу Валерія Марценюка „Помста привида", або іншу) отримають радіоаматори, які займуть перших три місця. Усі інші учасники першості отримають диплом за вартістю його поштової пересилки.

Звіти за участь у першості та заявки на одержання дипломів необхідно надіслати до 20 січня 2016 року за адресою редакції: 21014, м. Вінниця, а/с 13, Марценюку Валерію Пантелеймоновичу.  Дипломи, відпрацьовані в день активності повністю безкоштовні, оплачується тільки вартість їх пересилки рекомендованим листом у розмірі 5 грн. Довідки по емайл: walmar.ua.fm

 

Підсумки дня активності „13 років газеті „Радіоінформ””

10 січня 2015 року відбувся черговий день активності газети „Радіоінформ” присвячений 13-й річниці виходу газети. За участь у дні активності видається диплом „UR100RU” з поміткою „За участь у дні активності – 13 років газеті „Радіоінформ”. Тим хто такий диплом отримали видається диплом газети з аналогічною поміткою.

Бали на дипломи надавали члени „Клубу мандрівників ефіром”, клубу „Волна” та радіоаматори з вінницької області. Ці радіоаматори могли прийняти участь у першості на призи газети. Згідно надісланої та наданої у рамках RT, інформації місця у першості розподілились наступним чином:

1 місце, В.Яковлєв  (UR3GI) – 183 зв’язки;

2 місце, О.Акименко (UR5GBB) – 122 зв’язки;

3-4 місце, І.Пономарьов (UT5NP) - 94 зв’язки;

3-4 місце, колективна станція (UR4NWL) – 94 зв’язки;

5 місце  В.Марценюк (UT8NV) – 93 зв’язки;

6 місце А.Безобюк (UT9NF) – 77 зв’язків;

7 місце  М.Вовк (UR5NL) – 68 зв’язків;

8-9 місце Я.Андрусов (UR4CF) – 66 зв’язків;

8-9 місце П.Буніч (UT0NB) – 66 зв’язків;

10 місце Д.Гуковський (UR5YBP) – 61 зв’язок;

11 місце А.Бай (US7GH) – 60 зв’язків;

12 місце І.Сінчук (UR5NV) - 53 зв’язки;

13 місце П.Чекерис (UT7CA ) – 38 зв’язків;

14 місце В.Гнатів (UY5XU ) – 28 зв’язків;

15 місце В.Журило (US5QF) – 18 зв’язків.

Окрім того, в дні активності приймали участь наступні члени клубу „Волна”: UT0LS, RW3YW. А також радіоаматори з Вінницької області: UT0NZ, UT0NC, UR5NOI, US5NBR, US5NBH, US3NUK, UR5NJW, UR5NHL, UR5NPV, UR5NQT.

Отримано більше двадцяти заявок на дипломи, більша частина яких вже виконана. Дипломи надіслані: UR5WDC, UR5EE, UT0VM, UR1CAQ, UR3VKH, UT0CK, UW3QZ, US5QF, UR5BV, US5UES, UR5VF, UV5ESD, UR5FPV, UW5EHR, US1GDA, UR3CD.

 

Дні активності газети "Радіоінформ"

10 січня 2015 року (субота) на діапазонах 80 і 40 метрів телефоном (SSB) пройде день активності, присвячений черговій вже 13-й річниці виходу газети "Радіоінформ". За роботу в дні активності буде видаватися диплом UR100RU з відміткою „за роботу у дні активності газети „„Радіоінформ” 2015 року”” (або інший диплом газети). Бали на диплом будуть надавати радіостанції головного редактора газети UT8NV, членів клубу "Мандрівників ефіром", «Волна» та радiоаматорiв Вінниччини.

Для одержання диплому необхідно за період з 00.00 по 24.00 укр. 10 січня 2015 року набрати 13 балів. Зв'язок, проведений з радіостанцією головного редактора газети "Радіоінформ" UT8NV, дає в залік 3 бали. Зв'язки, проведені з членами "Клубу мандрівників ефіром" та „Волна” дають 2 бали, а зв’язки з радіоаматорами Вінниччини дають у залік 1 бал. Повтори зараховуються на різних діапазонах.

Радіоаматори, які в день активності будуть надавати бали, і проведуть не менше 50 зв’язків телефоном можуть взяти участь у першості на приз газети "Радіоінформ".  Диплом и приз газети (книгу Валерія Марценюка „Трагічна любов отамана Артема") отримають радіоаматори, які займуть перших три місця. Усі інші учасники першості отримають диплом за вартістю його поштової пересилки.

Звіти за участь у першості та заявки на одержання дипломів необхідно надіслати до 20 січня 2015 року за адресою редакції: 21014, м. Вінниця, а/с 13, Марценюку Валерію Пантелеймоновичу.  Дипломи, відпрацьовані в день активності, безкоштовні, оплачується тільки вартість їх відправки рекомендованим листом у розмірі 5 грн.

 

 

 

Итоги дня активности газеты «Радиоинформ» 2013 года

 

12 января 2013 года на диапазонах 80 и 40 метров при поддержке клубов "Путешественников эфиром" и "Волна" прошел день активности, посвященный очередной 11-й годовщине выхода газеты "Радиоинформ". За работу в дне активности выдается юбилейный диплом UR100RU. Баллы на этот диплом предоставляли радиостанции главного редактора газеты UT8NV и активных членов клубов.

Члены клубов, которые в днях активности предоставляли баллы на дипломы, могут принять участие в первенстве на приз газеты "Радиоинформ". Приз газеты (новая книга Валерия Марценюка „Приключения земного духа") получат радиолюбители, которые заняли первые три места. Все участники первенства, которые отработали в дне активности не менее 75 связей и прислали соответствующие отчеты, будут награжденные дипломом UR100RU, или сертификатом газеты.  

По предварительным данным в дне активности приняли участие 22 члена клуба (в том числе "Волна" - UR4CF, UR3GI, US5QF, UT7VW, UR5MOR, US5IJA, UR5GBB, EU6AA, UT8NV, UT7CA, UX5YD, UT2ZA, UT5EY, UT0LS; "Мандривныкив эфиром" - UR5YBP, UT9NF, UR5NKC, UR3VCU, UR3GI, UR5GBB, US7GH, UT0NN, UT8NV, UT9NT, UT2ZA). Информацию (отчеты) о количестве связей предоставили 12 участников дней активности. Исходя из имеющейся информации:

 

 Итоги первенства на приз газеты 2013 года

 

Позывной

Фамилия

Местонахождение

Клуб

QSO

Место

1.

UR3GI

Яковлев В.И.

С.Ровное, Херсонской обл.

В№19

135

1

2.

UT9NF

Безобюк А.О.

С.Белый Рукав, Винницкая обл.

КМЕ

89

2

3.

UR5YBP

Гуковский Д.П.

Г.Кельменцы, Черновицкая обл.

КМЕ

 81

3

4.

UT8NV

Марценюк В.П.

Г.Винница

В№63

62

4

5.

UR5GBB

Акименко А.И.

Г.Геническ, Херсонская обл.

В№348

61

5

6

UT0NN

Даныш В.

Г.Ямполь, Винницкая обл.

КМЕ

52

6

7.

UR4CF

Андрусов я.М.

П.Ерки, Черкасская обл.

В№378

51

7

8.

US5IJA

Горшков В.П.

Г.Артемовск, Донецкая обл.

В№24

 41

8

9.

UT7VW

Малий П.Л.

С.Головковка, Кировоградская обл.

В№208

31

9

10.

UR3VCU

Русенко Г.М.

П.Капитановка, Кировоградская обл.

КМЕ

22

10

11.

UT7CA

Чекерис П.Д.

Г.Черкассы

В№293

21

11

12.

UR5NKC

Таужнянский П.М.

Г.Бершадь, Винницкая обл.

КМЕ

20

12

 

 Итоги первенства на приз газеты 2012 года

 

Позывной

Фамилия

Местонахождение

Клуб

QSO

Место

1.

UR3GI

Яковлев В.И.

С.Ровное, Херсонской обл.

В№19

316

1

2.

UR5GBB

Акименко А.И.

Г.Геническ, Херсонская обл.

В№348

223

2

3.

UT7VW

Малий П.Л.

С.Головковка, Кировоградская обл.

В№208

220

3

4.

UT8NV

Марценюк В.П.

Г.Винница

В№63

166

4

5.

UT9NF

Безобюк А.О.

С.Белый Рукав, Винницкая обл.

КМЕ

149

5

6.

UR5MOR

Попов В.А.

П.Волнухино, Луганская обл.

В№257

124

6

7.

U5EX

Качан В.Н.

Г.Днепропетровск

В№72

108

7

8.

UY5XU

Гнатив В.В.

Г.Николаев, Львовская обл.

В№128

104

8

9.

UR4CF

Андрусов я.М.

П.Ерки, Черкасская обл.

В№378

103

9

10.

US7GH

Бай А.В.

П.Партизаны, Херсонская обл.

КМЕ

 99

10

11.

UR5YBP

Гуковский Д.П.

Г.Кельменцы, Черновицкая обл.

КМЕ

 88

11

12.

EU6AA

Костюк В.И.

Г..Орша, Белоруссия

В№84

 84

12

13.

UT2ZA

Александровский В.Т.

Г.Березнеговате, Николаевская обл.

В№316

 78

13

14.

UT5EJJ

Лапонов К.Ф.

П.Томаковка, Днепропетровская обл.

КМЕ

 73

14

15.

US5IJA

Горшков В.П.

Г.Артемовск, Донецкая обл.

В№24

 70

15

16.

UT0NB

Бунич П.И.

С.Вербка, Винницкая обл.

КМЕ

 64

16

17.

UT5ZB

Воронов М.П.

С.Первомайское, Николаевская обл.

В№60

 60

17

18.

UR5NBC

Белов В.С.

Г.Винница

КМЕ

 58

18

19.

UR4MA

Нестеров В.И.

Г.Красный Луч, Луганская обл.

В№365

 37

19

20.

UR8EF

Мельник П.П.

С.Кисличевате, Днепропетровская обл

КМЕ

 35

20

21.

U5NA

Гнащук А.К.

Г.Славута, Хмельницкая обл.

В№81

 33

21

Примечание: В №19 –член клуба „Волна”, членский номер 19.