Радиотехнический кружок

   Уважаемые коллеги! Под технической редакцией главного редактора газеты "Радиоинформ"
Марценюком В.П. издано ограниченым тиражом на украинском языке справочное пособие для
руководителей конструкторских радиокружков под названием "Радіотехнічний гурток. Методичні
рекомендації" автор Зерницький М.Б., Вінниця, 2006 рік.
   В книзі наводяться методичні рекомендації з питання організації роботи радіотехнічного
гуртка на станціях юних техніків, ЦЮДТ в школах. Рекомендації базуються на типовій програмі 
Міністерства освіти та науки України «Гуртки радіоаматорського конструювання».

 Вступ.
1   Загальні відомості про організацію радіотехнічного гуртка.
2.   Матеріально-технічна база радіотехнічного гуртка.
2.1. Приміщення та його обладнання.
2.2. Інструменти.
2.3. Матеріали і деталі.
2.4. Допоміжні матеріали.
2.5. Радіовимірювальна апаратура.
3.   Формування радіотехнічного гуртка.
4.   Розклад роботи радіотехнічного гуртка.
5.   Планування занять в радіотехнічному гуртку.
6.   Деякі питання безпеки праці.
7.   Зміст гурткової роботи.
7.1. Загальні питання проведення занять.
7.2. Виховна робота в радіотехнічному гуртку.
8.   Радіотехнічний гурток першого року навчання.
8.1. Тематичний план роботи радіотехнічного гуртка першого року навчання..
8.2. Програма роботи радіотехнічного гуртка першого року навчання.
8.3. Методичні рекомендації по проведенню занять.
9.   Радіотехнічний гурток другого року навчання.
9.1. Програма роботи радіотехнічного гуртка першого року навчання .
9.2. Методичні рекомендації по проведенню занять.
10.  Радіотехнічний гурток третього року навчання.
10.1.Тематичний план роботи радіотехнічного гуртка третього року навчання.
10.2.Програма роботи радіотехнічного гуртка третього року навчання.
10.3.Методичні рекомендації по проведенню занять.
11.  Радіотехнічний гурток четвертого та п'ятого років навчання.
12.  Підведення підсумків роботи радіотехнічного гуртка.
13.  Бібліографія.
      Додаток


   Пособие можно заказать наложенным платежом обратившись по адресу 21014, г.Винница-14,
а.я 13, либо по еmail: walmar@ua.fm.

        Месть привидения

    Дополнительную информацию о газете можно получить в редакции по e-mail:
    radioinform@ua.fm