Ліга радіоаматорів та програмні засади її діяльності

 

                                         Валерій Марценюк, ut8nv

 

 Відповідно до пунктів 5.6 та 5.9 Статуту ЛРУ у кінці 2008 року повинна бути проведена чергова планова ротація керівництва регіональних та центральних  органів цієї радіоаматорської організації країни. В цей передвиборчий період досить гучно лунають критичні зауваження з приводу як поточної діяльності керівництва ЛРУ, та і з приводу реалізації її Статутних завдань. Певні пропозиції з  приводу оздоровлення діяльності організації сформульовані у відкритому листі радіоаматорів

В.Я.Кірсея (uy0ua) та В.А.Степаненко (uz1rr). Лист адресовано президенту ЛРУ і розміщено в Інтернеті на  сайті www.uarl.com.ua та в №15 газети «Радіоінформ».  У своїй попередній статті під назвою «Ліга радіоаматорів та її Статут» (№15 газети «Радіоінформ»), я теж спробував проаналізувати поточний стан справ в нашій радіоаматорській організації на прикладі аналізу деяких положень її Статуту. 

Розглянувши матеріали інших авторів та іще раз переглянувши Статут Ліги радіоаматорів України, я прийшов до висновку, що основна причина усіх негараздів, які так хвилюють небайдужих радіоаматорів полягає у відсутності в існуючій редакції Статуту засад програмного підходу до ротації керівних органів, як регіонального так і центрального рівнів.  Відсутність відкритих та публічно доведених до відома рядових членів Ліги  програм діяльності команд на плановий період призводить до відповідної відсутності цікавості до цієї діяльності тих же рядових членів, а також відсутності бажання у команд щось особливо змінювати. Тому в результаті виходить, що цілий ряд статутних положень не виконується і ніякої (хоча б моральної перед рядовими членами ЛРУ) відповідальності за це ніхто не несе.

Виходячи з вищевикладеного вважаю, що чергову  ротацію керівного складу регіональних і центральних організацій ЛРУ потрібно провести на основі, якщо не конкурсу, то хоча б публічного оголошення програм голів (президентів) команд відповідних Рад. Досить логічну процедуру проведення такої ротації запропонував В.А.Кірсей у своїй статті «Как нам оздоровить ЛРУ?» (дивись №3 газети «Радіоінформ» за 2008 рік).  Такі програми могли б цілком базуватись на існуючих положеннях Статуту Ліги радіоаматорів України, однак вони повинні бути конкретні та зрозумілі кожному радіоаматору-члену ЛРУ.

Для того, щоб спробувати ініцюювати початок процесу підготовки до планових ротацій кінця 2008 року у цьому напрямку пропоную розглянути та обговорити проект деякої пілотної програми оздоровлення діяльності  ЛРУ на період 2009-2010 року. Цю програму я можу без будь-якої компенсації і претензій на авторство (чи лідерство) запропонувати тій команді радіоаматорів, котра дійсно має відповідний кадровий потенціал та бажання для її впровадження. Звичайно, що деталі програми можуть уточнюватись, змінюватись, може бути запропонована навіть зовсім інша программа, а ще краще, якщо їх буде декілька і це дозволить оголосити конкурс.

 

 

 

Основні тези пілотної програми:

 

1. Підготувати та провести заходи щодо підвищення престижності звання «член ЛРУ», для чого провести в 2009 році перереєстрацію членів Ліги відповідно до вимог Статуту (письмова заява з датою вступу, розгляд на Раді з фіксацією в протоколі) і з святковим врученням  членського квитка (можна і емблеми ЛРУ). Виготовлення спеціальних квитків та значків емблем забезпечуються реєстраційним взносом (вноситься за бажанням існуючого члена Ліги, без такого бажання будуть видаватись тільки прості членські квитки). Новим членам Ліги при вступі додатково видається аппаратний журнал та комплект радіоаматорської літератури (теж за рахунок дещо більшого реєстраційного взносу). Ввести відзначення дипломами та грамотами ювілеїв членства в ЛРУ (5, 10, 15, 20,  25, 30 років), відзначення грамотами почесних членів відділень, тощо.

 

2. Провести в 4 кварталі 2009 року радіоаматорський симпозіум на тему «Радіоаматорстводвигун світового наукового прогресу». На симпозіумі можна розглянути наступні напрями: ЕН-антени та магнітно-торсійний звязок; теорія та практика цифрової передачі данних та кодування; теорія та практика КХ та УКХ антен; практика аматорських розробок трансиверної техніки; ретрорадіо; інше. Симпозіум можна провести на базі Вінницького національного технічного університету за інціативи ЛРУ та редакції газети «Радіоінформ».

 

3. Розробити документацію, поставити на виробництво та виготовити малосерійну партію, наприклад, з 20 екземплярів однодіапазонного недорогого трансивера початкуючого радіоаматора 3-ї категорії (з введенням нової редакції Регламента). Трансивер розробити і виготовити за рахунок кредиту взятого підрядником під гарантію ЛРУ.  Реалізація трансивера проводиться тільки членам ЛРУ.

 

4. Розробити програму «Шкільний трансивер» та внести пропозиції по її фінансуванню та впровадженню у відповідні міністерства та комітети Верховної Ради.

 

5. Розробити типовий Статут та заснувати підприємство «Експерементальний комерційний радіоклуб» за принципами викладеними в статті В.Я.Кірсея «Комерческие радиоклубы». Місце заснування та статутний внесок ЛРУ визначити ініціативно.

 

6. Завершити прийнятя нової редакції Регламенту та розробити заходи для навернення «радіопіратів» до ліцензованої роботи в ефірі.

 

7. Розробити заходи щодо припинення порушень при проведені чемпіонатів України, можливо, наприклад, шляхом попередньої реєстрації учасників та атестації їх робочих місць, або  вибіркового контролю в процесі Чемпіонатів. Доопрацювати положення про відкриті очні та заочні чемпіонати і  забезпечити висвітлення їх проведення в засобах масової інформації.

 

8. Провести обговорення та внести відповідні зміни до Статуту ЛРУ у частині проведення  конкурсної програмної ротації керівних органів.

 

9. Відпрацювати процедуру підготовки та випуск радіоаматорської літератури за замовленнями ЛРУ, підготувати план випуску на 2010 рік.

 

10. Розробити форми та організувати заходи участі представників радіоаматорського руху у виборах депутатів місцевих рад.

 

Запрошую усіх зацікавлених радіоаматорів, котрим не байдужа доля радіоаматорського руху на Україні, прийняти активну участь у обговоренні проблеми, в тому числі на регіональних «круглих столах». Ваші листи, зауваження та  пропозиції можна надсилати на адресу редакції газети «Радіоінформ»: 21021, мінниця, а/с 2147.