ЗВЕРНЕННЯ

організаційного комітету з проведення позачергової звітно-виборчої конференції

Ліги радіоаматорів України

 

 

Шановні радіоаматори України!

Шановні члени ЛРУ!

Шановні керівники обласних відділень ЛРУ!

Шановні керівники міських відділень ЛРУ!

Шановні керівники радіоклубів!

 

Стан справ в ЛРУ дійшов до такого критичного рівня, результатом якого може статися розвал нашої всеукраїнської радіоаматорської організації  завдяки неправомірними діями керівництва ЛРУ на чолі з нинішнім президентом Грищенко В.В. За останні два роки ніяких реальних дій з боку керівництва ЛРУ по впровадженню електронного реєстру обліку членів ЛРУ, прозорого бухгалтерського обліку членських внесків та витрат QSL-бюро,  незважаючи на щедрі обіцянки з боку кандидатів в президенти на Конференції 2012 року, не зроблено. Звіти про діяльність керівництва відсутні, звіти про членські внески та доплати за використання QSL-бюро відсутні, результати рішень Виконкому та їх виконання практично не оголошувалися. Ревiзiйну комісію, за дієвий контроль з боку якої так призивав кандидат в президенти ЛРУ Грищенко В.В. на конференції 2012 року, ставши президентом зухвало ігнорує, не надаючи  необхідних матеріалів  для перевірки фінансово-господарської діяльності ЛРУ.

Нехтуючи нормами Статуту ЛРУ та законодавства України в частині проведення засідань Конференції незрозуміле угрупування провело 6-7 вересня ц.р. так звану конференцію ЛРУ, на якій до керівництва ЛРУ знову  допустило особу, яка на протязі звітного періоду зухвало і постійно порушувала норми законодавства України та Статуту ЛРУ. Проти проведення такої конференції напередодні виступили більшість обласних відділень ЛРУ, цілий ряд громадських радіоаматорських організацій та індивідуальних членів ЛРУ. Проте їх голос керівництвом ЛРУ не був почутий, їхні вимоги під надуманими приводами нахабно проігноровані. Фактично, питання діяльності всеукраїнської радіоаматорської організації вирішила група в кількості 31 особи ( а із слів присутніх – до 20 осіб) на так званій конференції. Таке цинічне нехтування думкою 2,5 тисяч членів ЛРУ та 18 тисяч радіоаматорів України є не що інше, як узурпація влади в ЛРУ.

 

Неправомірне проведення так званої звітно-виборчої конференції 6-7 вересня 2014 року в Одеській області з грубим порушенням норм ч. 1 ст. 36 Конституції України, пункту 9 статті 9 чинного Закону України «Про громадські об’єднання», пунктів 5.2; 5.6; 5.8; 5.9; 7.2 Статуту ЛРУ та постійним втягуванням радіоаматорів – членів ЛРУ до порушень, передбачених ст. 185-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення законодавства про об'єднання громадян), навмисне не публікування повного протоколу з додатками так званої конференції з незрозумілим кворумом, викликало справедливе обурення більшості членів ЛРУ та вимогу проведення позачергової звітно-виборчої конференції ЛРУ в м. Києві в листопаді-грудні 2014 року з дотриманням норм Статуту ЛРУ та законодавства України.

 

На підставах зазначеного з числа найбільше активних і досвідчених членів ЛРУ та інших радіоаматорів створений Організаційний комітет членів Ліги радіоаматорів України з проведення конференції ЛРУ та робочі групи за напрямками підготовки і проведення позачергової звітно-виборчої конференції ЛРУ в м. Києві. Ця конференція за своєю суттю є також Всеукраїнською радіоаматорською конференцією, на яку запрошуються всі бажаючі радіоаматори та представники радіоаматорських напрямків діяльності. 

 

Враховуючи сучасні виклики часу, стан справ в ЛРУ, нові норми Закону України «Про громадські об’єднання», які практично вимагають перетворення ЛРУ в сучасне громадське об’єднання до рівня передових і потужних світових радіоаматорських організацій, на конференції пропонується:

 

1. Обрати гідне керівництво ЛРУ, яке здатне навести відповідний порядок та працювати на радіоаматора.

 

2. Прийняти рішення про приведення діяльності організації у відповідність до вимог Закону України «Про громадські об’єднання». Зокрема, потрібно прийняти рішення про перехід на організаційно-правову форму «громадська спілка», яка надасть можливість юридичним особам (радіоаматорським, спортивним радіоаматорським, молодіжним радіоаматорським, технічним радіоаматорським організаціям), а також окремим радіоаматорам стати членами об’єднання. Це також дає можливість стати національним об’єднанням радіоаматорів в Україні та юридично виверненим членом IARU і повноправним користувачем всесвітнього QSL-сервісу.

 

Проект порядку денного позачергової звітно-виборчої конференції ЛРУ наведений у Додатку 1.

 

Орієнтовний список кандидатів в керівництво ЛРУ та керівництво нового об’єднання – правонаступника ЛРУ наведений у Додатку 2.

 

Для вирішення зазначених питань потрібно створити умови правової легітимності проведення позачергової звітно-виборчої конференції. Цьому допоможе активна участь у її підготовці обласних відділень ЛРУ, їх структурних підрозділів, а також безпосередня участь кожного члена ЛРУ.

Відповідно до вимог частини 8 ст. 5.8 статуту ЛРУ позачергова конференція скликається за рішенням Ради ЛРУ або за  вимогою 1/3 індивідуальних членів ЛРУ. Тому керівникам легалізованих (офіційно визнаних шляхом реєстрації або шляхом повідомлення про утворення) обласних відділень ЛРУ пропонуємо:

 

1. Направити письмову особисту вимогу, як члена Ради ЛРУ, про скликання до 05.11.2014 року засідання Ради ЛРУ для вирішення питання за допомогою засобів зв’язку про скликання позачергової звітно-виборчої конференції ЛРУ в м. Києві.

Особисту вимогою про скликання  засідання Ради ЛРУ направити до Ради (офісу) ЛРУ (офіс 29, пр-кт Перемоги 52/2, м. Київ, 03057) та до керівника робочої групи організаційного комітету О. Ананьєва (UT7UV) (а/с 84, м. Київ 01135). Остаточний термін подання витягів – до 01.11.2014 року.

2. Включити до порядку денного загальних зборів (конференцій) питання про  підтримку проведення позачергової звітно-виборчої конференції ЛРУ в м. Києві;

Витяги з протоколу з рішенням про підтримку проведення позачергової конференції до Ради (офісу) ЛРУ (офіс 29, пр-кт Перемоги 52/2, м. Київ, 03057) та до керівника робочої групи організаційного комітету О. Ананьєва (UT7UV) (а/с 84, м. Київ 01135). Остаточний термін подання витягів – до 01.12.2014 року.

3. Організувати максимальний збір індивідуальних підписів членів ЛРУ за списком з вимогою проведення позачергової конференції ЛРУ за формою, яка наведена у Додатку 3. Оригінал списків з підписами направити до керівника робочої групи організаційного комітету О. Ананьєва (UT7UV), завірену копію – до Ради ЛРУ. Остаточний термін подання списків – до 01.12.2014 року.

4. Звернути увагу, що кількість направлення офіційних делегатів на позачергову звітно-виборчу конференцію в м. Києві, обраховується не з кількості грошей членів ЛРУ, що сплатили членські внески з обласних відділень ЛРУ, як це зроблено в порушення вимог частини 3 ст. 5.8 статуту ЛРУ попереднім керівництвом ЛРУ на так звану конференцію, а з кількості членів ЛРУ, що стоять на обліку в обласних відділеннях ЛРУ, включаючи категорію членів ЛРУ, які звільнені від сплати. Списки членів ЛРУ, які стоять на обліку в обласних відділеннях ЛРУ, завірені підписом їх голів, кількість офіційних делегатів, витяги з протоколів з рішенням про висунення делегатів на позачергову конференцію направити до  керівника робочої групи організаційного комітету О. Ананьєва (UT7UV). Остаточний термін подання документів та списків – до 01.12.2014 року.

Пропонуємо індивідуальним членам ЛРУ, які за різними обставинами не змогли вчасно підписатися в загальних списках з вимогою про проведення позачергової конференції ЛРУ, або індивідуальним членам ЛРУ, які мешкають на адміністративних територіях Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Херсонської, Хмельницької та інших областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, де виникають трудності у зборі індивідуальних підписів за списком, складати особисті вимоги за формою, яка наведена у Додатку 4. Оригінал особистої вимоги про проведення позачергової конференції направити до керівника робочої групи організаційного комітету О. Ананьєва (UT7UV), фотокопію – до Ради ЛРУ. Остаточний термін подання списків – до 01.12.2014 року.

 

Організаційний комітет та Координаційна Рада є відкритими для всіх радіоаматорів та налаштовані на співпрацю задля вирішення цілей та завдань, які зазначені у Зверненні.

 

З повагою,  Координаційна Рада Організаційного комітету ЛРУ

 

 

Актуально из архива

 

О протестном «майдане» в ЛРУ

 

Вступление к теме от UT8NV

Уважаемые коллеги! На этой неделе закончился календарный год с момента избрания в 2012 году нового Президента и нового состава Исполкома ЛРУ. И что мы имеем на настоящее время? По сути, не имеем ничего нового по отношению к предыдущему Президенту и составу Исполкома. Даже наоборот, ситуация ухудшилась настолько, что мы вправе призывать к созыву «майдана ЛРУ» - внеочередной конференции.  И это уже происходит, если обратить внимание на решения общих собраний региональных радиоклубов «Эврика», ЛКК, РК «73», ОДР. У всех решениях общих собраний этих радиоклубов происходит призыв к проведению досрочной отчетно-выборной конференции ЛРУ.  Вследствие неработоспособности нового состава Исполкома вышел из его состава вице-президент А.Филиппов (UT4NZ), отвечавший за подготовку нового Устава организации и правовую сторону ее деятельности.

И действительно, о какой правовой стороне деятельности организации можно вести речь, когда законодательство Украины  и Устав ЛРУ сплошь и рядом нарушаются. А финансирование мероприятий комитетов вообще заморожено до неизвестного момента. Например, все мероприятия Комитета по делам ветеранов и инвалидов в 2013 году производилось за счет пожертвований членов этого комитета.  И просвета в дальнейшем никакого. Так до какого времени будем выжидать?!!! До сентября следующего года, на который запланировано проведение очередной отчетно-выборной конференции снова в Затоке. И, видимо, снова с, собранными под нежелание куда-либо ехать отдельных пассивных руководителей областных организаций, юридически неправомочными доверенностями. 

Озвучен призыв провести внеочередную конференцию ЛРУ. Для ее созыва, согласно Устава, необходимо либо решение Совета ЛРУ, либо решение региональных организаций представляющих две трети действующих членов ЛРУ.  Решения Совета ЛРУ правомочны, если они приняты большей половиной действующих членов Совета ЛРУ. Для этого можно провести по почте (видимо можно и электронной) заочное письменное голосование, что предусматривает пока действующий Устав (в Уставе нет четкого определения типа почты). 

Учитывая, что варианты созыва внеочередной конференции прописанные в Уставе ЛРУ, могут оказаться проблематичными, вследствие противодействия определенного «провладного майдана», можно в решении этого вопроса исходить из положений пункта 4 статьи 98 Цивільного кодекса Украины, которые говорят следующее:

4. Порядок  скликання   загальних   зборів   визначається   в установчих   документах   товариства.   Учасники   товариства,  що володіють не менш як десятьма відсотками голосів,  можуть вимагати скликання загальних зборів.

Якщо вимога  учасників  про  скликання  загальних  зборів  не виконана, ці учасники мають право самі скликати загальні збори.

Таким образом, для легитимного решения вопроса созыва внеочередной конференции, протестному «майдану (РК «Эврика», ЛКК, ХООР, РК «73!», Запорожскому ОО ЛРУ, Сумскому ОО ЛРУ, ОДР и другим) необходимо:

1. Учредить инициативную группу по подготовке внеочередной конференции;

2. Избрать ее координатора, которому поручить вопросы взамодействия с Исполкомом, согласование даты и места проведения  конференции, подготовку повестки дня;

3. Направить Исполкому (заказной почтой с уведомлением о вручении) официальные протоколы организаций (членов инициативной группы) с указанием количества членов ЛРУ;

4. Предоставить  Исполкому время (например, месяц) для принятия Советом определенного Решения (заочное голосование по электронной почте);

 5. В случае не принятия Решения, либо отказе от проведения внеочередной конференции организовать такое проведение силами инициативной группы.

 

Ниже можно посмотреть протоколы Решений  РК и ОО ЛРУ

 

Решение «Радиохвыля»

Заслушав ряд выступлений членов «Радиохвыли», собрание Чугуевского Союза радиолюбителей «Радиохвыля» требует от президента ЛРУ и исполнительного комитета ЛРУ:

1.      Обеспечить соблюдение законности и требований Устава Лиги радиолюбителей Украины,

2.      В кратчайший срок навести порядок в учете поступления и расходования средств ЛРУ,

3.     Устранить препятствия в деятельности ревизионной комиссии и привести финансово-хозяйственную деятельность организации к нормам действующего

законодательства Украины.

4.      Выразить недоверие Президенту Лиги радиолюбителей Украины и исполкому Лиги.

 

Собрание  поддерживает требования ряда радиолюбительских организаций Украины (ЛКК, ОДР, ХООР, Сумское ОО ЛРУ, Запорожское ОО ЛРУ, Винницкое ОО ЛРУ, РК «Эврика», РК «Николаев», РК «73», РК «Волна») о созыве в первом квартале 2014 года внеочередной конференции ЛРУ, целью которой должно стать:

1. Принятие нового устава организации с ОПФ «Громадська спілка ЛРУ», соответствующего требованиям действующего законодательства Украины.

2. Реформирование всей структуры  ЛРУ в соответствии с новым Уставом.

3. Наведение в организации финансовой и организационной дисциплины.

 

                     Председатель Чугуевского Союза радиолюбителей «Радиохвыля»                    С.Логвиненко

 

 

Письмо Николая Железняка

Давно пора навести порядок в Лиге радиолюбителей Украины. И хотя это общественная организация-это не значит, что люди избранные в руководство ЛРУ должны ничего не делать. Ведь их никто не принуждал к этому. Наоборот-они все рвались к власти и долго и нудно делили портфели в одной из комнат в Пуще Водице перед отчётно- выборной конференцией.

Были избраны случайные люди. И вот целый год ЛРУ практически без руководства.

В Лиге около 3-х тысяч радиолюбителей, но, по большому счёту, никого не волнует состояние дел в ЛРУ. Не чувствуется, что это организация в которой есть руководители, которые призваны, точнее делегированы радиолюбителями Украины. А президент ЛРУ, Исполком, Совет должны организовывать, но, к большому сожалению, такой руководящей роли этих людей мы не видим. Нет «огонька» в их работе, да и желания что-то делать также нет. Всё пущено на самотёк. На радиолюбительских сайтах идут бойкие отчёты QSL-бюро о проделанной работе, ведь нужно хоть как-то оправдать 150-200 тысяч радиолюбительских взносов, проплачиваемых радиолюбителями Украины в год.

В QSL-бюро, это сверхвысокооплачиваемый работник, который занимается получением почты и её сортировкой, а отправкой-за отдельые «бабки». А где-же руководители Лиги? А их просто нет, точнее они есть на бумаге.

Я давно говорил и буду говорить, что президент ЛРУ-подставное лицо, а задача Исполкома не работать на благо радиолюбителей Украины, а «кришевать» QSL-бюро и списывать те все расходы.

Некоторые говорят, что киевляне, в лице председателя ревкомисии и членов комиссии хотят захватить власть Но, «уважаемые», что можно захватить, если ничего нет-ни руководителей, ни работы и даже перспектив на работу.

 

Решение Конференции Красноармейского регионального радиоклуба «Эврика».

Конференция состоялась 12 октября 2013года в г.Красноармейске Донецкой обл.  Присутствовало-150 радиолюбителей.

1. Признать работу председателя радиоклуба и Совета клуба удовлетворительной.

2. Поддержать председателя радиоклуба и оказать ему полное доверие в его работе, направленной на развитие радиолюбительского движения.

3. Выразить недоверие Президенту Лиги радиолюбителей Украины и Исполкому Лиги.

4. Поддержать инициативу о проведении досрочной отчётно-выборной конференции Лиги радиолюбителей Украины.

5. Также поддержать предложение о создании альтернативной Всеукраинской радиолюбительской организации и QSL-бюро.

6. При такой работе Лиги, предложить радиолюбителям Украины - Лига без радиолюбителей, то есть без взносов.

На 2013 год в клубе "Эврика" 67 радиолюбителей членов Лиги и мы делегируем их голоса для проведения внеочередной отчетно-выборной конференции в 1-м квартале 2014года.

Это решение будет документально оформлено. Организация -Лига Радиолюбителей Украины должна работать.

Железняк Н.Г. UT4IV Председатель Красноармейского регионального радиоклуба «Эврика».

 

О работе Ревизионной комиссии

12 листопада 2013 року згідно календарного плану Ревізійної комісії ЛРУ була здійснена спроба перевірки діяльності QSL-бюро ЛРУ з питань законності використання коштів та обгрунтованості тарифів на пересилання радіоаматорських карток-квитанцій. У звязку з тим, що начальник QSL-бюро ЛРУ Валентина Бех відмовилась надати відповідну документацію та обгрунтування був складений відповідний акт "Про недопущення Ревізійної комісії ЛРУ до проведення перевірки".

Інфо ревізійної комісії ЛРУ             

 

Заява загальних зборів Львівського обласного відділення Ліги радіоаматорів України - Львівського клубу короткохвильовиків.

Ми, члени Ліги радіоаматорів України, об’єднані у Львівському відділені, що має назву «Львівський клуб короткохвильовиків», засуджуємо прийняті в Затоці, неправомірні, прийняті всупереч статуту ЛРУ рішення Ради. Ревізійна комісія, відповідно до Статуту ЛРУ, не підзвітна нікому, крім конференції і нікому, крім самої комісії, не надано право призначати чи звільняти від виконання обов’язків голову цієї комісії. Вважаємо, рішення ради ЛРУ про усунення М.В. Гострого від виконання обов’язків голови ревізійної комісії, проявом невігластва та нікчемним. Таке антистатутне рішення на наш погляд, прийняття радою ЛРУ, свідчить про занепокоєння та страх наслідків перевірки тих осіб, які намагалися усунути від виконання обов’язків голову ревізійної комісії М.Гострого, який проявив принциповість та послідовність при виконанні, покладених на нього та ревізійну комісію функцій та повноважень.

Ми - члени Львівського обласного відділення ЛРУ ЛКК, засуджуємо той факт, що ревізійну комісію ЛРУ не допустили до проведення планової перевірки діяльності структурного підрозділу ЛРУ - QSL бюро.  Збори вважають, що виконком ЛРУ очолюваний В.Грищенко, не зміг належним чином виконувати елементарні статутні вимоги:

- протягом 11 місяців не прийнято кошторис,

- не налагоджено роботу з обліку надходження та використання коштів.

- не виділяються кошти на проведення запланованих заходів ЛРУ,

- зібрані внески не використовуються для забезпечення статутної діяльності.

- не налагоджена робота бухгалтерії і як наслідок неналежним чином фінансується робота QSL бюро.

Вимагаємо від президента ЛРУ, як посадової особи нашої організації: забезпечити дотримання законності та виконання Статуту ЛРУ; в місячний термін усунути перешкоди діяльності ревізійної комісії та привести до норм чинного законодавства України фінансово - господарську діяльність нашої організації – ЛРУ. У разі невиконання наших елементарних вимог, залишаємо за собою право ініціювати скликання позачергової конференції ЛРУ.  Звертаємось до всіх радіоаматорів України, підтримати нашу заяву та вимагати від президента та очолюваного ним виконкому ЛРУ негайного виконання заявлених вимог.

Заява прийнята загальними зборами ЛОВ ЛРУ ЛКК 16 листопада 2013 року.

Голова зборів, голова Львівського обласного відділення ЛРУ ЛКК. підпис І.Доскоч  

    

Протокол собрания РК «Николаев»

от 9.11.2013 г.

В работе собрания приняли участие 39 членов радиоклуба «Николаев», из них 29 членов ЛРУ.

Слушали: Президента радиоклуба «НИКОЛАЕВ» А.И.Дубинкина (UT5ZA), о положении дел в ЛРУ и о вступлении с 1 января 2013 года в силу нового Закона Украины «Об общественных объединениях».

Постановили:

1.               Полностью поддержать решение конференции Красноармейского регионального радиоклуба «ЭВРИКА», а также Заявление «Львовского областного отделения Лиги радиолюбителей Украины - Львовского клуба коротковолновиков».

2 . Считаем решение Совета ЛРУ в Затоке об освобождении Н.Гострого от должности председателя Ревизионной Комиссии (РК) ничтожным, как такое, что противоречит Уставу ЛРУ и законодательству Украины.

3. Требуем прекратить  чинить препятствия деятельности Ревизионной Комиссии ЛРУ и привести к нормам действующего законодательства Украины финансово-хозяйственную деятельность ЛРУ. Требуем немедленно представить Ревизионной комиссии ЛРУ все финансовые отчеты, за все года.

4. Требуем от Совета ЛРУ и Исполкома ЛРУ неукоснительно соблюдать законы Украины и устав ЛРУ.

5.  Настаиваем на созыве внеочередной Конференции ЛРУ, на которой нужно определится с ОПФ и привести устав ЛРУ в соответствие с новым Законом Украины «Об общественных объединениях».           Голосовали: единогласно

Президент РК «Николаев» Дубинкин А.И.

 

Заявление вице-президента ЛРУ

В связи с множественными нарушениями Законов Украины и Устава ЛРУ Исполкомом и Советом ЛРУ и полной  невозможностью влиять на, принимаемые, Исполкомом решения, ухожу с должности вице президента ЛРУ с момента подачи этого заявления.    

20.11. 2013 г. Филиппов А.Е.

 

Выписка из протокола собрания Мелитопольского радиоклуба «73!»

На собрании присутствовало 49 членов Лиги радиолюбителей Украины.

Заслушав текст «Заявления Львовского областного отделения Лиги радиолюбителей Украины - Львовского клуба коротковолновиков», а также дополнительную информацию членов радиоклуба «73!» В.Смияна (UR7QM) и  С.Курашкина (US3QQ) о состоянии дел в ЛРУ на данном этапе, собрание выражает глубокое недоумение и возмущение по поводу неуставных действий Президента ЛРУ и некоторых членов Исполкома и Совета. Такие действия подрывают авторитет ЛРУ, не способствуют развитию радиолюбительства в Украине, дискредитируют не только руководство Лиги, но и ее членов в целом, а также не способствуют росту численности членов Лиги.

Собрание постановляет.

1. Полностью поддержать «Заявление Львовского областного отделения Лиги радиолюбителей Украины - Львовского клуба коротковолновиков».

2. Потребовать от Президента, Исполкома и Совета ЛРУ неукоснительного соблюдения Законодательства Украины и Устава Лиги.

3. Потребовать от Президента и Исполкома ЛРУ в кратчайший срок навести порядок в учете и расходовании средств ЛРУ в соответствии с требованиями законодательства Украины.

4. Считаем решение Совета ЛРУ в Затоке об освобождении Н.Гострого от должности председателя ревизионной комиссии (РК) как противоречащее Уставу и требуем не препятствовать работе РК.

5. В случае игнорирования наших требований со стороны руководства Лиги оставляем за собой право поддержать инициативу о проведении внеочередной конференции ЛРУ.      

   6. Совету радиоклуба «73!» направить выписку из протокола в адрес Президента ЛРУ и опубликовать в радиолюбительских СМИ.

7. Текст данного решения огласить на собрании Запорожского областного отделения ЛРУ

Голосовали:  за – 49,  против – 0, воздержались – 0. 01 декабря 2013 г.

Председатель собрания – С.Курашкин US3QQ, секретарь –  Е.Носач UV5QAA,  01 декабря 2013 г.

 

Постановление Общего собрания Харьковской городской общественной Ассоциации радиолюбителей

«Общество Друзей Радио» от 7 декабря 2013 г.

Заслушав доклады о состоянии дел в ЛРУ в 2013 г., Общее собрание ОДР, прошедшее в г. Харькове 07.12.2013 г., выражает глубокое возмущение по поводу неуставных действий Президента ЛРУ, начальника QSL-бюро и некоторых членов Исполкома и Совета ЛРУ. Такие действия не способствуют укреплению ЛРУ, покрывают незаконное использование и хищение денежных средств ЛРУ, дискредитируют радиолюбительское движение всей Украины.

Общее собрание ОДР постановляет:

1. Потребовать от Президента ЛРУ, Исполкома ЛРУ неукоснительно соблюдать законы Украины и Устав ЛРУ.

2. Поддержать заявления Львовского областного отделения ЛРУ, Мелитопольского клуба «73» и радиоклуба «Николаев» о недопустимости скрытого распоряжения денежными средствами ЛРУ и напомнить, что движение денежных средств ЛРУ должно быть полностью прозрачным и понятным ее членам.

3. Потребовать немедленно представить все финансовые отчеты Ревизионной комиссии ЛРУ, подчеркивая, что освобождение Председателя Ревизионной комиссии ЛРУ от занимаемой должности не правомочно, т.к. переизбрание Ревизионной комиссии входит только в компетенцию Конференции ЛРУ согласно Уставу.

4. Потребовать созыв внеочередной Конференции ЛРУ.

5. Общее собрание ОДР считает необходимым оплачивать взнос за 2014 г. в размере 30 грн. Решение Конференции ЛРУ 2012 г. о повышении взносов до 50 грн. на период 2013-2014 г.г. не имеет юридической силы, т.к. не набрало большинство голосов от числа зарегистрированных на Конференции мандатов. Совет ЛРУ не имеет компетенции самостоятельно повышать взносы без решения Конференции. К тому же не было предоставлено финансового обоснования такого повышения, эти данные либо не существуют, либо засекречены руководством ЛРУ. Вопрос об изменении размера взноса в ЛРУ может быть рассмотрен только на следующей Конференции ЛРУ, после предоставления руководством ЛРУ Ревизионной комиссии отчетов об использовании денежных средств, в т.ч. выписки по личному счету начальника QSL-бюро и после обнародования этих данных.

6. Проинформировать о том, что в связи с незаконными действиями Президента ЛРУ, начальника QSL-бюро, многие члены ОДР выражают протест и выходят из состава ЛРУ.

7. Поручить Совету ОДР направить данное Постановление Президенту ЛРУ, Исполкому ЛРУ и опубликовать его текст в радиолюбительских СМИ.

Секретарь Общего собрания ОДР Цилюрик А.А. UT1LR

Президент ОДР Панченко Н.Н. UX7LQ

 

Постановление Общего собрания Cумского ОО ЛРУ

Заслушав доклады о состоянии дел в ЛРУ в 2013 г., Общее собрание Сумского областного отделения Лиги радиолюбителей Украины (СООЛРУ), прошедшее в г. Сумы 14 декабря 2013 г., выражает глубокое возмущение по поводу бездействия Президента ЛРУ, начальника QSL-бюро и Исполкома Совета ЛРУ. Такие действия не способствуют укреплению и авторитета ЛРУ в глазах членов лиги и мирового радиолюбительского сообщества, покрывают незаконное использование денежных средств ЛРУ, дискредитируют радиолюбительское движение во всей Украине.

Общее собрание СООЛРУ постановляет:

1. Потребовать от Президента ЛРУ, Исполкома ЛРУ неукоснительно соблюдать законы Украины и Устав ЛРУ.

2. Поддержать заявления Львовского областного отделения ЛРУ, Мелитопольского клуба «73», Харьковской городской общественной организации «Общество Друзей Радио», радиоклуба «Николаев» о недопустимости скрытого распоряжения денежными средствами ЛРУ и напомнить, что движение денежных средств ЛРУ должно быть полностью прозрачным и понятным ее членам.

3. Потребовать немедленно представить все финансовые отчеты Ревизионной комиссии ЛРУ, подчеркивая, что освобождение Председателя Ревизионной комиссии ЛРУ Гострого Н.В. от занимаемой должности не правомочно, т.к. переизбрание Ревизионной комиссии входит только в компетенцию Конференции ЛРУ согласно Уставу.

4. Оставляем за собой право не перечислять членские взносы СООЛРУ до приведения в законное русло финансовой дисциплины в ЛРУ.

5. В случае не выполнения данных требований настаиваем на созыве внеочередной Конференции ЛРУ.

6. Поручить Совету СООЛРУ направить данное Постановление Президенту ЛРУ, Исполкому ЛРУ и опубликовать его текст в радиолюбительских СМИ.

Секретарь собрания СООЛРУ Тихонов А.Н UR5AW

Председатель СООЛРУ Ковалёв В.П. UY5AB

 

Конференция Запорожского ОО ЛРУ

07 декабря 2013 года состоялась конференция Запорожского областного отделения Лиги радиолюбителей Украины.

На конференцию прибыли 73 радиолюбителя, которые представляли интересы 263 членов ЛРУ. На конференцию прибыли радиолюбители из Мелитополя, Токмака, Веселого, К-Днепровской, Энергодара, Днепрорудного, Молочанска,Полог, Орехова, Черниговки и г.Запорожье.

Заявление конференции Запорожского ОО ЛРУ.

После декабрьской 2012 года конференции ЛРУ, избрании нового руководства организации, исполнительного комитета ЛРУ,
жизнь в организации практически замерла.
В течении слишком длительного времени происходил процесс вступление в должность нового президента. В течении 11 месяцев не утверждался план работы и непринималась смета расходов и ,естественно, не выделялись средства на проведение мероприятий. Возникли разночтения в размере и порядке уплаты членских взносов областными организациями, возникли вопросы к работе бухгалтерии и порядку финансирования комитетов и QSL-бюро. Как следствие – возник конфликт и противостояние между руководством ЛРУ и ревизионной комиссией ЛРУ. Все это подрывает авторитет ЛРУ, дискредитирует не только руководство Лиги, а и ее рядовых членов, не способствует развитию радиолюбительства в Украине,

Запорожское областное отделение ЛРУ требует от президента ЛРУ, исполнительного комитета ЛРУ:

- Обеспечить соблюдение законности и требований Устава Лиги радиолюбителей Украины;

- В кратчайший срок навести порядок в учете поступления и расходования средств ЛРУ;

- Устранить препятствия в деятельности ревизионной комиссии и привести финансово-хозяйственную деятельность организации к нормам действующего законодательства Украины;

- Проинформировать радиолюбительскую общественность о принятых мерах.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

 

Собрание ХООР

14 декабря 2013 года состоялось общее собрание членов ХООР, на котором присутствовали представители Золочевcкого, Лозовского, Балаклейского, Мерефянского и Дергачевского районов. Членами ЛРУ от ХООР являются 106 человек.
Выписка из протокола собрания.
Заслушав ряд выступлений членов ХООР, собрание постановило:

1. Выразить недоверие действующему Исполкому, включая президента.

2. Требовать созыва внеочередной Конференции ЛРУ для принятия нового Устава ЛРУ с ОПФ ГС и последующим реформированием всей структуры.

3. Призывы соблюдать Устав и Законодательство не имеют эффективного воздействия на тех, кто отгородился от людей. Собрание постановило, требовать созыва внеочередной Конференции не позже конца первого квартала 2014 г.

4. Предлагаем в качестве места проведения внеочередной Конференции ЛРУ г. Харьков. ХООР гарантирует, наличие всех необходимы условий, для проведения высшего кворума Лиги радиолюбителей Украины.

5. Довести решение общего собрания ХООР до всех членов Исполкома ЛРУ.

Председатель Совета ХООР И.Л.Зельдин UR5LCV

 

 

Заявление Совета коллективного члена ЛРУ радиоклуба «Волна»

Заслушав информацию члена Совета В.Марценюка (UT8NV), о текущем состоянии дел в  нашей всеукраинской радиолюбительской организации Совет радиоклуба «Волна» выражает свою обеспокоенность сложившейся ситуацией, грозящей развалом радиолюбительского движения в Украине. В результате ошибок в деятельности Президента ЛРУ и Исполкома возникли разночтения в размере и порядке уплаты членских взносов, появились вопросы к финансовому сопровождению работе QSL-бюро и комитетов. Как следствие – возникло противостояние между руководством и ревизионной комиссией ЛРУ. Такое состояние дел не способствуют укреплению авторитета ЛРУ в глазах членов организации, дискредитируе радиолюбительское движение во всей Украине.

Совет клуба «Волна» решил поддержать требования ряда радиолюбительских организаций Украины (ЛКК, ОДР, ХООР, Сумское ОО ЛРУ, Запорожское ОО ЛРУ, Винницкое ОО ЛРУ, РК «Эврика», РК «Николаев», РК «73») о созыве в первом квартале 2014 года внеочередной конференции ЛРУ, целью которой должно стать:

1. Принятие нового устава организации, соответствующего требованиям действующего законодательства Украины.

2. Ротация руководства центральных и региональных органов управления организации, согласно положений нового Устава.

3. Наведение в организации финансовой и организационной дисциплины.

Председатель Совета радиоклуба «Волна»   В.Яковлев (UR3GI)

 

Заявление:

 

1. Совет ВОО ЛРУ не поддерживает нездоровый ажиотаж вокруг работы национального ЩСЛ бюро. Мы возмущены голословными и граничащими с прямыми оскорблениями обвинениями в адрес его начальника. У винницких радиолюбителей нет оснований сомневаться в порядочности Валентины Николаевны Бех, как нет и претензий к той работе, которую она уже много лет выполняет в ЩСЛ-бюро ЛРУ.

 

2. Нам непонятна однобокая позиция ревизионной комиссии ЛРУ, которая все свои усилия сосредоточила именно на работе QSL-бюро. Единственном эффективно действующем подразделении Лиги! Но в то же время она совершенно не занималась причинами, по которым до сих пор не проплачены мероприятия, утвержденные Советом ЛРУ в Затоке: по 5 тысяч грн. Комитету по работе с ветеранами и инвалидами  и Комитету по работе с молодежью, на нужды спортивного Комитета и многое другое, что способствовало бы поднятию авторитета ЛРУ среди радиолюбителей. Требуем от Ревизионной комиссии провести проверку поступления и оприходования взносов членов организации за прошедший бюджетный год. Необходимо разобраться и указать причины, по которым не произведены перечисления средств, предусмотренных бюджетом 2013 года на все запланированные мероприятия. В акте проверки необходимо  также указать: сколько безналичных средств есть в распоряжении ЛРУ и где они находятся; давал ли президент ЛРУ распоряжения бухгалтерии произвести необходимые платежи и если давал, то на каком основании они не выполнены; переданы ли уволенным бухгалтером и кому документы и реквизиты организации (регистрационные документы, устав, печать, чековая книжка, налоговая отчетность, бухгалтерская документация, другое); кто занимается подготовкой в фискальные органы отчета за 2013 год и какие санкции могут быть применены к ЛРУ в случае его несвоевременной сдачи. Акт проверки опубликовать в открытой печати и на официальном сайте организации.

 

3. Не зависимо от результатов работы ревизионной комиссии, мы считаем, что основная вина в фактическом отсутствии управления ЛРУ прежде всего лежит на ее Президенте Владимире Грищенко(UT0FT). Еще в сентябре получив от Совета ЛРУ полное право на распоряжение ее средствами по утвержденным этим же Советом статьям, за последующие четыре месяца он совершенно ничего не смог сделать для исправления создавшейся ситуации. Далее такое положение дел с управлением нашей организацией мы считаем недопустимым!

 

Исходя из вышеизложенного, Совет ВОО ЛРУ единогласно поддерживает обнародованные ранее предложения об организации внеочередной Конференции, где наши представители будут добиваться отстранения В. В. Грищенко(UT0FT) от руководства общественной организацией и передачи всех полномочий первому вице президенту ЛРУ В. Л. Погоржельскому(UT1IR). 

 

Председатель Совета ВОО ЛРУ  А. Б. Моховиков (UT5NM)

 

 

Протокол №11 засідання РК ЛРУ

Від 17 грудня 2013 року

Присутні: голова РК – М.В.Гострий (UT5UT); члени РК – В.Г.Вотінов (UR6CW), Є.А.Журавльов (UR5ICK), О.Ф.Семенюк (UT7XM), А.А.Ступін (UR5UI).

Порядок денний:

1. Про стан виконання плану контрольних заходів на 2013 рік та заходи щодо усунення перешкод діяльності Ревізійної комісії ЛРУ.

Слухали: Гострий М.В. повідомив, що передбачені планом роботи на 2013 рік контрольні заходи з перевірки діяльності ЛРУ в повному обсязі не виконані внаслідок створення перешкод діяльності Ревізійної комісії з боку Президента ЛРУ Грищенка В.В., керівника QSL-бюро Бех В.М. та керівників декількох обласних відділень ЛРУ. Інформація про усі заплановані перевірки, про час їх проведення, тематику і необхідні для цього умови своєчасно була направлена Президенту ЛРУ, запити про надання відповідної інформації своєчасно були надіслані керівникам усіх обласних та регіональних відділень. Однак, до сьогоднішнього дня на запити Ревізійної комісії немає ніякої відповіді про фактично сплачену суму членських внесків за 2013 рік та кількість членів ЛРУ від таких відділень: АР Крим (Мухаметзянов Р.М.); Дніпропетровського ОВ (Грачов С.І.); Миколаївського ОВ (ГубенкоМ.С.); Одеського ОВ (Степанов С.М.); м.Севастополь (Рецерь М.Л.); Чернігівського ОВ (Козаченко О.Д.). Керівник QSL-бюро Бех В.М. відмовилась надати для перевірки документи, які підтверджують фактичні витрати на забезпечення діяльності бюро.

На письмовий запит Ревізійної комісії Президентом ЛРУ Грищенком В.В. досі не надані матеріали засідання Ради ЛРУ для проведення планової перевірки діяльності Ради, відсутній кошторис витрат ЛРУ на 2013 рік, що не дає змоги розраховувати на фінансове забезпечення проведення виїзних перевірок.

Гострий М.В. зазначив, що РК вичерпала усі можливості для конструктивного діалогу з Президентом ЛРУ Грищенком В.В. та Виконкомом ЛРУ з питань здійснення фінансово-господарської діяльності ЛРУ та прийняття управлінських рішень з дотриманням вимог чинного законодавства та Статуту ЛРУ. На пропозиції та запити Ревізійної комісії зворотня реакція керівництва ЛРУ відсутня, а в окремих випадках є такою, що розцінюється як спроба втручання в діяльність Ревізійної комісії. Створення перешкод діяльності Ревізійної комісії з боку посадових осіб ЛРУ, незаконні спроби усунути Гострого М.В. з посади Голови Ревізійної комісії, перевищення повноважень Ради ЛРУ, порушення Статуту ЛРУ і чинного законодавства при прийнятті управлінських рішень та використанні коштів ЛРУ на фінансування діяльності QSL-бюро свідчать про системну управлінську кризу в ЛРУ, про небажання в першу чергу Президента ЛРУ Грищенка В.В. забезпечити діяльність ЛРУ в рамках чинного законодавства України і Статуту ЛРУ. Запропонував призупинити до усунення перешкод діяльності Ревізійної комісії усі заплановані виїзні перевірки.

Виступили: В.Г.Вотінов, підтримав пропозиції голови Ревізійної комісії М.В.Гострого та запропонував підготувати і передати матеріали щодо порушення Статуту і законодавства в ЛРУ, в т.ч. щодо використання коштів, які призначались для фінансування діяльності QSL-бюро, до правоохоронних органів. О.Ф.Семенюк, А.А.Ступін підтримали пропозиції голови Ревізійної комісії М.В.Гострого М.В., зазначили, що у зв’язку із перешкоджанням діяльності Ревізійної комісії Президентом ЛРУ В.В.Грищенко, необхідно звертатись до вищого органу управління – Конференції ЛРУ. Запропонували підтримати ініціативу окремих клубів радіоаматорів про скликання позачергової Конференції ЛРУ.

Ухвалили:

1. У зв’язку із створенням перешкод діяльності Ревізійної комісії ЛРУ з боку Президента ЛРУ Грищенка В.В., керівника QSL-бюро ЛРУ Бех В.М. керівників Дніпропетровського (Грачов С.І.), Миколаївського (Губенко М.С.), Одеського (Степанов С.М.), Чернігівського (Козаченко О.Д.) обласних відділень ЛРУ, Севастопольського міського відділення ЛРУ (Рецерь М.Л.), відділення ЛРУ в АР Крим (Мухаметзянов Р.М.) та відсутністю кошторису витрат ЛРУ на 2013 рік призупинити проведення виїзних перевірок до усунення перешкод діяльності РК. Голосували: “за” – 5, “проти” – 0, “утримались” – 0.

2. Пункт 2 викладено у редакції протоколу РК ЛРУ №12 від  20 грудня 2013 року.

3. Копію цього протоколу на паперових носіях за підписом Голови Ревізійної комісії надіслати Президенту ЛРУ на адресу: оф. 29, пр-кт Перемоги, 52/2, м.Київ, 03057 та оприлюднити на офіційному сайті ЛРУ http://uarl.org.ua Відповідальний М.В.Гострий. Голосували: “за” – 5, “проти” – 0, “утримались” – 0.

                           

Протокол №12 засідання РК ЛРУ

від 20 грудня.2013 року

Порядок денний:

1. Про доповнення п.2 протоколу засідання Ревізійної комісії №11 від 17.12. 2013року.

Слухали: Гострий М.В., Семенюк О.Ф. запропонували відобразити в рішенні Ревізійної комісії пропозицію про час скликання позачергової Конференції ЛРУ, а саме на протязі 1-го кварталу 2014 року та внести відповідні доповнення в п.2 протоколу №11 від 17 грудня 2013 року з метою конкретизації пропозицій РК ЛРУ по проведенню позачергової Конференції ЛРУ.

Виступили: Вотінов В.Г., Ступін А.А. підтримали пропозиції Гострого М.В., Семенюка О.Ф. та запропонували доповнити п.2 протоколу засідання Ревізійної комісії №11 від 17.12.2013 рішенням про передачу звіту Ревізійної комісії разом з матеріалами проведених перевірок до правоохоронних органів в разі якщо не буде скликана позачергова Конференція ЛРУ у першому кварталі 2014 року.

Ухвалили:

1. З урахуванням пропозицій членів Ревізійної комісії п.2 протоколу засідання Ревізійної комісії №11 від 17.12.2013 викласти в такій редакції:

2. Підтримати ініціативу клубів радіоаматорів Донецької, Львівської, Запорізької, Сумської, Харківської областей про скликання позачергової Конференції ЛРУ на протязі 1-го кварталу 2014 року. Голові Ревізійної комісії Гострому М.В. до 15.01.2014 підготувати та надіслати Президенту ЛРУ відповідні пропозиції для формування порядку денного позачергової Конференції ЛРУ та звіт про діяльність Ревізійної комісії за 2013р.

В разі не скликання позачергової Конференції ЛРУ у першому кварталі 2014 року передати звіт Ревізійної комісії разом із матеріалами проведених перевірок, які підтверджують факти порушень в діяльності ЛРУ норм чинного законодавства України та Статуту ЛРУ до правоохоронних органів. Голосували: “за” – 4 “проти” – 0, “утримались” – 0.

2. Копію цього протоколу на паперових носіях за підписом Голови Ревізійної комісії надіслати Президенту ЛРУ на адресу: оф. 29, пр.-кт Перемоги, 52/2, м.Київ, 03057 та оприлюднити на офіційному сайті ЛРУ http://uarl.org.ua Відповідальний Гострий М.В. Голосували: “за” – 4 “проти” – 0, “утримались” – 0.

                           Голова РК ЛРУ М.В.Гострий.

 

 

 

  Рейтинг@Mail.ru