Про „футбол” від НКЕК

Валерій Марценюк, UT8NV

2 листопада 2022 року нова (стара) Національна комісія перейменована із НКРЗІ в Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, прийняла Рішення, яким запустила процес надання легітимності проекту своєї ж Постанови «Про затвердження Регламенту аматорського радіозв`язку України». У відповідь на наше звернення член комісії Оісюк повідомив, що План розподілу частот України” коригується на підставі пропозицій, які може надати до них будь-яка організація, у тому числі і радіоаматорська. Наступним нашим кроком став лист, зміст якого був опублікований в №2 за 2023 рік.

Голові НКЕК О. Животовському

03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 3,

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку

Тема:  Щодо внесення змін в „План розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні

Відповідно до статті 42 Закону України "Про електронні комунікації" План розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні (далі - План) розробляється центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра на підставі пропозицій, зацікавлених організацій. Виходячи із раніше наданих на адресу НКЕК пропозицій щодо проекту Регламенту радіоаматорського зв’язку України, а також враховуючи рекомендації НКЕК надіслані на нашу адресу листом від 13 грудня 2022 року за №04-5030/123, пропонуємо внести в „План розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні” наступні частоти, передбачені Регламентом радіозвязку МСЕ для першого району, з параметрами:

472 – 479 кГц

Вторинна

1 вт

CW, DIGI

5351,5 - 5366,5 кГц

Вторинна

15 вт

CW

Прошу розглянути наші пропозиції та надати письмову відповідь по суті питання у встановлені статтею 20 Закону України „Про звернення громадян” терміни за адресою: Марценюк Валерій Пантелеймонович, м.Вінниця, а/с 13 індекс 21014, а також в копії на електронну пошту walmar@ua.fm.

Голова ради Вінницького обласного радіоклубу, к.т.н., головний редактор газети „Радіоінформ”                       Валерій Марценюк, UT8NV. 20 грудня 2022 року.

 

І от 25 січня у відповідь на наше звернення щодо коригування „Плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні” була отримана відповідь наступного змісту.

=На ваш лист (вх. НКЕК від 28.12.2022 № 19793) щодо пропозицій внести зміни до „Плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні” далі - План) повідомляємо наступне.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України "Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України".

Відповідно до статті 42 Закону України "Про електронні комунікації" План розробляється центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра на підставі пропозицій, які може надати до них будь-яка організація, у тому числі і радіоаматорська.

Враховуючи зазначене, радимо звернутись до центрального органу виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектру з пропозицією щодо внесення змін до Плану.    Член НКЕК Олександр БІСЮК.=

 

Таким чином була отримана чергова відписка НКЕК на наше Звернення у якій нам радять "звернутись до центрального органу виконавчої влади у сфері електронних комунікацій..." з приводу наших пропозицій. Втім, виявилось, що член комісії Олександр Бісюк просто вирішив навішати на наші радіоаматорські вуха чергової лапші. Судячи із усього, йому не відомі норми чинного законодавства. Довелось навести на адресу НКЕК витримки із Закону України "Про електронні комунікації) і попросити переглянути Звернення та надати відповідь у відповідності до Закону.

Так Стаття 42 Закону "Про електронні комунікації” містить пункт 6, де вказано:

6. Перегляд плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні здійснює центральний орган виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра не рідше одного разу на рік як з власної ініціативи, так і у зв’язку з отриманням пропозицій від регуляторного органу, Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні та спеціальні користувачі радіочастотного спектра мають право надавати пропозиції щодо змін до плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні до регуляторного органу та Генерального штабу Збройних Сил України відповідно, а також залучатися до обговорення відповідних пропозицій.

Регуляторний орган, Генеральний штаб Збройних Сил України протягом одного місяця з дня надходження від користувачів радіочастотного спектра пропозицій щодо змін до плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні розглядають їх, готують висновки та за необхідності подають пропозиції до центрального органу виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра.=.

Ось так, а не у тій  інтерпретації, яку видав нам О.Бісюк!

 

От що пише голова РК „Діапазон” В.Новицький, US7IO.

Мабуть пан Бісюк є один з тих людей хто перешкоджає вступу України до ЄС. Тому що регламент України не відповідає вимогам країн членів ЄС, а також нормам 1-го району ІАРУ. І це обов'язково спливе під час розгляду документів України при вступі до ЄС. В усіх цих адміністративних органах є радіоаматори. На це обов'язково буде звернуто увагу. Радіоаматори України постійно спілкуються з Європейськими радіоаматорами щодо регламентів у їхніх країнах. Радіоаматори країн Євросоюзу вже знають усі невідповідності українського регламенту, які не відповідають вимогам країн Євросоюзу. Радіоаматори України залишають за собою право звернутися з цього приводу до Президента України та до радіоаматорських організацій Європейських країн 1-го району ІАРУ. Це є порушення прав та свобод радіоаматорів України.

Валерій Пантелеймонович, якщо потрібно підкоректуйте і такий варіант звернення до пана Бісюка. А перед тим, як звернутись до президента України, спочатку можна звернутись і до пана Єрмака з офісу президента. Він теж в силах пояснити керівництву НКЕК що це питання потрібно розглянути позитивно для радіоаматорської спільноти України. Та напомніть пану Бісюку, хто взагалі працює в ефірі з відомих громадських осіб та керівників органів адміністрацій країн ЄС. 73! 

 

Таблиця порівняння частот

На доповнення до попередньої теми розглянемо параметри Таблиці частот України у частині двох відсутніх там діапазонів 472 - 479 кгц та 5351,5 - 5366,5 кгц, які передбачені міжнародним Регламентом для 1 району МСЕ.

Україна

Регламент МСЕ (спотворено, дивись нижче)

Таблиця Плану радіочастот України

435 – 495 кгц МОРСЬКА РУХОМА 5.79 5.79A Повітряна радіонавігаційна 5.72 5.82

435 – 495 кгц МОРСЬКА РУХОМА Повітряна радіонавігаційна У009 У016 У031 У093

 

МСЕ

Район 1

435–472 кгц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79
Воздушная радионавигационная 5.77
   5.82

472-479 кгц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79
Любительская 5.80
A Воздушная радионавигационная 5.77 5.80   5.80B 5.82

479-495 кгц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79 5.79А
Воздушная радионавигационная 5.77
   5.82

 

5.80A Максимальная эквивалентная изотропно излучаемая мощность (э.и.и.м.) станций любительской службыспользующих частоты в полосе 472-479 кГц, не должна превышать 1 Вт. Администрации могут увеличить этот пределэ.и.и.м. до 5 Вт в частях своей территории, расположенных на расстоянии более чем 800 км от границ Алжира, Саудовской Аравии, Азербайджана, Бахрейна, Беларуси, Китая, Коморских Островов, Джибути, Египта,
Объединенных Арабских Эмиратов, Российской Федерации, Исламской Республики Иран, Ирака, Иордании, Казахстана, Кувейта, Ливана, Ливии, Марокко, Мавритании, Омана, Узбекистана, Катара, Сирийской Арабской Республики, Кыргызстана, Сомали, Судана
, Туниса, Украины и Йемена. В этой полосе частот станции любительской
службы не должны причинять вредных помех станциям воздушной радионавигационной службы или требовать защиты от них. (ВКР-12)

 

Україна

Регламент МСЕ (спотворено, дивись нижче)

Таблиця Плану радіочастот України

5250 – 5450 кгц ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої

5250 - 5450 кгц ФІКСОВАНА РУХОМА, за винятком повітряної рухомої У016 У031 У093

 

МСЕ

Район 1

5250 5275 кгц. ФИКСИРОВАННАЯ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением
воздушной подвижной
Радиолокационная 5.132А
  5.133A

5275 5351,5 кгц. ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной

5351,5 5366,5 кгц. ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной. Любительская 5.133В

5366,55450 кгц. ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной

 

5.133В Максимальная излучаемая мощность станций любительской службы, использующих полосу частот 5351,5-5366,5 кГц, не должна превышать 15 Вт (э.и.и.м.).

 

Коментар редакції: Таким чином, внаслідок внесених в Таблицю спотворень плану частот 1 району МСЕ українські радіоаматори позбавлені двох радіоаматорських діапазонів. І от що з цього приводу повідомляє представник НКЕК Ігор Протасенко.

 

Протасенко Ігор Васильович <i.protasenko@nkrzi.gov.ua>

=Стосовно питання спотворення Нацтаблиці звертайтеся до Держспецзвязку=.

 

Як виявилось, з якихось не відомих нам причин, центральним органои влади з питань радіочастотного ресурсу є Держспецзвязок. Але НКЕК звертатись до нього відповідно до пункту 6 статті 42, не бажає?!!!!

 

 

Координати автора для консультацій: тел.096-890-50-29, 050-677-34-27 та емайл walmar@ua.fm