ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Ради Ліги радіоаматорів України

 

Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, смт. Затока 13-14.09.2013

Зал заідань БВ «Мікрон»

            

1. Відкриття засідання Ради ЛРУ.

Вступне слово Президента ЛРУ В.В. Грищенко. Доповідь мандатної комісії.

 

2. Обрання секретаря засідання Ради ЛРУ.

Доповідач: Президент ЛРУ В.В. Грищенко.

 

3. Обрання лічильної комісії.

Доповідач: Президент ЛРУ В.В. Грищенко.

 

4. Розгляд та схвалення порядку денного засідання Ради ЛРУ.

Доповідач: Перший віце-президент ЛРУ В.Л. Погоржельський.

 

5. Розгляд та схвалення регламенту роботи засідання Ради ЛРУ.

Доповідач: Перший віце-президент ЛРУ В.Л. Погоржельський.

 

6. Звіт Президента, Першого віце-президента, Віце-президентів, голів комітетів та начальника QSL-бюро за минулий період.

Доповідач: Президент, Перший віце-президент, Віце-президенти, голови  Комітетів та Колегії, начальник QSL-бюро.

 

7. Інформація Ревiзiйної комісії про свою діяльність.

Доповідач: Голова Ревізійної комісії М.В. Гострий.

 

8. Розгляд стану справ з бухгалтерським обліком в ЛРУ.

Доповідач: Президент ЛРУ В.В. Грищенко.

Співдоповідач: віце-президент О.Є. Філіппов.

 

9. Розгляд та прийняття рішення за Програмою основних заходів ЛРУ на 2013 рік.

Доповідач:  - Президент ЛРУ В.В. Грищенко.  

 

10. Розгляд та прийняття рішення за проектом Бюджету ЛРУ на 2013 рік.

Доповідач:  - Президент ЛРУ В.В. Грищенко.   

 

11. Розгляд та прийняття рішення за Програмою основних заходів ЛРУ на 2014 рік.

Доповідач: - Президент ЛРУ В.В. Грищенко.   

 

12. Розгляд та прийняття рішення за проектом Бюджету ЛРУ на 2014 рік.

Доповідач:  - Президент ЛРУ В.В. Грищенко.   

 

13. Розгляд та прийняття рішення за пропозиціями Колегії суддів:

Доповідач: - Г.С. Ігнатов (або член КС, за дорученням).

 

13.1. План роботи Колегії суддів на 2013 - 2014 роки.

 

13.2. Кодекс честі судді з радіоспорту Ліги радіоаматорів України.

 

13.3. Кодекс відношень між суддями з радіоспорту Ліги радиоаматорів

·                 України та учасниками (командою учасників) змагань з радіоспорту,

·                 організатором яких є ЛРУ.

 

14. Розгляд та прийняття рішення про Положення про QSL-бюро ЛРУ.

Доповідач проекту робочої групи Виконкому: віце-президент ЛРУ В.Л. Погоржельський.

Доповідач власного проекту: начальник QSL-бюро ЛРУ В.М. Бех.

 

15. Розгляд та прийняття рішення за проектами документів, що розроблені робочою групою.

Доповідач: Перший віце-президент ЛРУ В.Л. Погоржельський.

 

15.1. Інструкція  щодо розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг громадян в Ліги радіоаматорів України.

 

15.2. Інструкція з діловодства в Ліги радіоаматорів України.

 

15.3. Функции, задачи и документация совета общественных радиолюбительских объединений в Украине. Методические рекомендации.

 

15.4. Методичні рекомендації з розроблення Положення про Комітети, Комісії та інші структурні підрозділи Ліги радіоаматорів України.

 

15.5. Тимчасове Положення про порядок сплати, обліку та використання щорічних членських та інших грошових внесків в Ліги радіоаматорів України. 

 

16. Обговорення організаційно-правової форми ЛРУ відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання».

Доповідач: Перший віце-президент ЛРУ В.Л. Погоржельський.

Співдоповідач: Віце-президент ЛРУ О.Є. Філіппов.

 

17. Розгляд та прийняття рішення про необхідність та можливі строки скликання позачергової конференції ЛРУ.

Доповідач: віце-президент ЛРУ А.Е. Філіппов.

Співдоповідачі: перший віце-президент В.Л. Погоржельський, члени Виконкому ЛРУ.

 

18. Розгляд та прийняття рішення щодо форми та змісту Бюлетеня для письмового голосування делегатів (08-09.12.2012 року) Конференції ЛРУ (чиї повноваження були підтверджені мандатною комісією Конференції) відповідно до вимог п. 15.8 Статуту ЛРУ.

Доповідач: Перший віце-президент ЛРУ В.Л. Погоржельський.

 

19. Різне.

 

20. Закриття засідання Ради ЛРУ.

Президент ЛРУ В.В. Грищенко.

 

 

Перший віце-президент ЛРУ Погоржельський В.Л.

 

Віце-президент ЛРУ Філіппов О.Є.

 

 

 

 

 Регламент  роботи Ради ЛРУ:

Доповіді за порядком денним                 - 10 хв. 

за п. 13 порядку денного                          - 20 хв.

за п. 15 Порядку денного                         - 30 хв.

Для виступів                                              - до 5 хв.

Для повторних виступів                          -  до 3 хв.

Для відповідей на запитання                   - до 3 хв.

Раду провести за два дні.

 

  Рейтинг@Mail.ru