ПРОТОКОЛ №9
засідання Ревізійної комісії Ліги радіоаматорів України

19 вересня 2013 року
Засідання Ревізійної комісії у формі Skype-конференції, телефонного зв’язку.


ПРИСУТНІ:

Голова Ревізійної комісії - Гострий Микола Васильович UT5UT
Члени Ревізійної комісії - Вотінов Володимир Григорович UR6CW
- Журавльов Євгеній Анатолійович UR5ICK
- Семенюк Олександр Феліксович UT7XM
- Ступін Анатолій Анатолійович UR5UI

Засідання проводив Голова Ревізійної комісії Гострий М.В.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про виконання плану контрольних заходів Ревізійної комісії на 2013 рік.

1.СЛУХАЛИ: Гострий М.В. повідомив членам комісії, що відповідно до плану роботи Ревізійної комісії на 2013 рік, в якому перелік запланованих контрольних заходів розписаний поквартально, необхідно визначити конкретні дати їх проведення на IV-квартал. Також повідомив, що продовжує роботу по узагальненню інформації, яка отримана на запити Ревізійної комісії від більшості обласних, регіональних відділень ЛРУ та окремих клубів про списки членів ЛРУ та про суми сплачених ними членських внесків. Запропонував розглянути узагальнену інформацію на наступному засіданні Ревізійної комісії та за результатами розгляду надати Президенту ЛРУ висновки та пропозиції.

ВИСТУПИЛИ: Журавльов А.А., Ступін А.А., Семенюк О.Ф., Вотінов В.Г. підтримали пропозицію Голови Ревізійної комісії Гострого М.В. Крім того, Вотінов В.Г. запропонував під час перевірки діяльності комітету спортивної пеленгації перевірити сплату членських внесків в ЛРУ учасниками спортивних змагань зі спортивної радіопеленгації та радіоорієнтування, на проведення яких використовувались кошти ЛРУ, а також перевірити обґрунтованість, відображеного в акті попередньої ревізійної комісії боргу ЛРУ перед комітетом на суму 6598 грн. 24 коп. за сплату внесків ЛРУ в IARU за 2012 рік.

УХВАЛИЛИ:

1.     У відповідності з п.п. 7.1 - 7.2 Статуту ЛРУ та планом роботи Ревізійної комісії на 2013 рік провести у жовтні - грудні 2013 року такі перевірки:

 

1.1    З 15.10.2013 по 16.10.2013 включно перевірку діяльності Ради ЛРУ за період з 09.12.2012 до 15.10.2013 з питань дотримання Радою ЛРУ вимог чинного законодавства, Статуту ЛРУ, рішень Конференцій ЛРУ. Проведення перевірки доручити Голові Ревізійної комісії Гострому М.В. та членам Ревізійної комісії Семенюку О.Ф., Ступіну А.А. Результати перевірки оформити відповідним актом.

1.2    З 12.11.2013 по 14.11.2013 включно перевірку діяльності QSL-бюро за період з 09.12.2012 до 12.11.2013 з питань законності використання коштів ЛРУ, обґрунтованості тарифів на пересилання радіоаматорських QSL-карток-квитанцій. Проведення перевірки доручити голові Ревізійної комісії Гострому М.В. та членам Ревізійної комісії Журавльову Є.А., Семенюку О.Ф. Результати перевірки оформити відповідним актом.

1.3    10.12.2013 по 13.12.2013 включно перевірку діяльності КХ-комітету, УКХ-комітету, технічного комітету, комітету спортивної радіопеленгації за період з 09.12.2012 до 12.12.2013 з питань обгрунтованості використання коштів ЛРУ на проведення планових заходів цих комітетів. Проведення перевірки доручити членам Ревізійної комісії Вотінову В.Г., Ступіну А.А. Результати перевірки оформити відповідним актом.

 

2. Акти вказаних в п.п. 1.1 - 1.3 перевірок розглянути на засіданні Ревізійної комісії протягом 7 днів після їх завершення. Пропозиції Ревізійної комісії за результатами перевірок та акти перевірок не пізніше 30 днів після їх завершення надіслати Президенту ЛРУ Грищенку В.В. на адресу: оф. 29, пр.-кт Перемоги, 52/2, м.Київ, 03057 та оприлюднити на офіційному сайті ЛРУ http://uarl.org.ua

 

3.     Голові Ревізійної комісії Гострому М.В. надіслати в термін до 25.09.2013 Президенту ЛРУ, керівнику QSL-бюро, голові технічного комітету, головам КХ- та УКХ-комітетів, голові комітету спортивної радіопеленгації відповідні повідомлення про проведення вказаних в п.п. 1.1 - 1.3 перевірок.

 

4.     Копію цього протоколу на паперових носіях за підписом Голови Ревізійної комісії надіслати Президенту ЛРУ на адресу: оф. 29, пр.-кт Перемоги, 52/2, м.Київ, 03057 та оприлюднити на офіційному сайті ЛРУ http://uarl.org.ua Відповідальний Гострий М.В.


ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” - 5, “ПРОТИ” - 0, “УТРИМАЛИСЬ” – 0


Голова Ревізійної комісії
 Ліги радіоаматорів України М. В. Гострий

 

  Рейтинг@Mail.ru