Президенту

Ліги радіоаматорів України 

Грищенку В.В.

 

пр-кт Перемоги, 52/2, оф. 29

м. Київ, 03057

 

 

Пащенко Віктор Іванович,

член Ліги радіоаматорів України

 

вул. Уборевича  б. 21  кв. 153

м. Київ, 03179

 

 

ЗАЯВА

 

                                                                   про підозру на порушення законодавства України в ЛРУ

 

На підставі статті 40 Конституції України, Закону України «Про звернення громадян» звертаюся до Вас із заявою про підозру на порушення законодавства України в ЛРУ.

 

Підозри про можливі порушення законів України в ЛРУ виникли з наступного аналізу документів ЛРУ, фактів діяльності ЛРУ та законів України:

 

1. Загальні ознаки порушення нормативно-правових актів України, Статуту ЛРУ та Положення про QSL-бюро ЛРУ

 

а) Статутом ЛРУ, затвердженим 21.12.1991 року та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 вересня 1992 року, свідоцтво № 286 (із змінами та доповненнями) у п. 6.2 розділу VI «Майно та кошти ЛРУ» визначено:

«Кошти ЛРУ формуються за рахунок щорічних членських внесків, благодійних та добровільних внесків підприємств, органiзацiй, установ, громадських об'єднань, окремих громадян; прибутків, отриманих від господарської та іншої комерційної дiяльностi госпрозрахункових установ, органiзацiй i підприємств, заснованих ЛРУ; інших надходжень, не заборонених чинним законодавством»;

 

б) у пункті 6.5 розділу VI «Майно та кошти ЛРУ» вказано:

«Право розпоряджатися майном та коштами ЛРУ належить конференції ЛРУ. Рада ЛРУ здійснює господарське управління майном та коштами ЛРУ, несе вiдповiдальнiсть за своєчасне їх надходження та правильне їх використання»;

 

в) в Положенні про QSL-бюро ЛРУ, затвердженому Радою ЛРУ від 05.12.2009 року, в п. 2 розділу І «Загальні положення» вказано:

QSL-бюро Ліги радіоаматорів України створене членами ЛРУ, його діяльність фінансується за рахунок членських внесків, і воно є неподільною колективною власністю Ліги радіоаматорів України.

 

Проте в п. 4 розділу ІІ «Порядок надання послуг QSL-бюро ЛРУ» вказано:

-        «відправка QSL-пошти за кордон здійснюється за рахунок радіоаматорів»;

-        «до QSL повинен бути доданий супровідний лист з вказаною кількістю карток (або їх вагою), як загальною, так і (конкретно по кожному "пільговику") та квитанція (або копія) про оплату відправки карток за кордон»

 

Фактично Радою ЛРУ введена платна послуга за відправку QSL-пошти за кордон, що зазначено в п. 2 розділу ІІ «Порядок надання послуг QSL-бюро ЛРУ»:

«Для оплати послуг QSL-бюро ЛРУ використовується розрахунковий рахунок:  …».

Термін «QSL-пошта» та дії, що визначені в п.п. 1, 2, 3,  4 розділу ІІ  «Положення про QSL-бюро ЛРУ» підпадають під дію Закону України «Про поштовий зв'язок», зокрема можуть бути визначені як комерційна (підприємницька) діяльність ЛРУ:
«оператор поштового зв'язку (оператор) - суб'єкт підприємницької діяльності, який в установленому законодавством порядку надає послуги поштового зв'язку». 
 
Таким чином, у відповідності з «Положенням про QSL-бюро ЛРУ», QSL-бюро ЛРУ фактично являється оператором поштового зв’язку, що здійснює надання платних послуг, тобто підрозділом комерційної (підприємницької) діяльності, за результатами якої мають сплачуватись податки державі.
 
Підтвердженням комерційної діяльності QSL-бюро є постійні повідомлення начальника QSL-бюро ЛРУ на офіційному веб-сайті ЛРУ, наприклад:

«Приветствую всех! С наступившим Новым годом!

Учитывая летнее повышение тарифов по СНГ, увеличение курса $ с 5.30 до 7.7 (на сегодняшний день), увеличение тарифов Укрпочты с 31 декабря 2008 г. и расходы, указанные Вам ранее, отправка 1 кг почты на 12 января 2009 года составляет 60 грн. Если Вас устраивает такой расклад, почту можно отправлять в наш адрес. Но необходимо учитывать скачки $.Следите за курсом Нацбанка. При уменьшении курса, и мы будем уменьшать стоимость и наоборот. Есть и другие варианты, ждать снижения курса $ и почту пока не отправлять.

С уважением, Валентина, начальник QSL бюро ЛРУ. ut5xa@ukr.net ».

 

Таким чином:

1). Зазначена діяльність ЛРУ відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання», Податковий кодекс України та Статуту ЛРУ містить ознаки комерційної (підприємницької) діяльності. Адже відповідно до ч. 1 ст. 295 Господарського кодексу України, комерційним посередництвом (агентською діяльністю) є підприємницька діяльність, що полягає в наданні комерційним агентом послуг суб'єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб'єкта, якого він представляє.

2). Рада ЛРУ, перевищує свої повноваження шляхом присвоєння повноважень Конференції ЛРУ, встановлюючи крім щорічного членського внеску членами ЛРУ, додаткову оплату в ЛРУ за надання послуг с пересилання QSL-карток за кордон, що являється порушенням Статуту ЛРУ.

3). У відповідності до Закону України «Про громадські об’єднання» та Податкового кодексу України вищевказана оплата послуг QSL-бюро, як доход ЛРУ від комерційної діяльності, підлягає оподаткуванню у зв’язку з ознаками комерційної (підприємницької) діяльності ЛРУ. Проте, у податковому звіті ЛРУ та акті Ревізійної комісії ЛРУ за 2012 рік  доход від оплати членами ЛРУ послуг QSL-бюро з відправлення QSL-карток за кордон не визначений, не вказані суми сплачених державі податків. Тобто, ймовірно, здійснюється приховування доходу ЛРУ від отриманої оплати радіоаматорами-членами ЛРУ за відправку QSL-карток за кордон.

 

2. Ознаки порушення нормативно-правових актів України, статуту ЛРУ та Положення про QSL-бюро ЛРУ, що виникають у процесі діяльності QSL-бюро ЛРУ

 

а) у п. 2 розділу ІІ «Положення про QSL-бюро ЛРУ» зазначено:

«Для оплати послуг QSL-бюро ЛРУ використовується розрахунковий рахунок:

ГУ по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк", п/р N 26007300744813, МФО 322669, ЄРДПОУ 14361078

Також послуги QSL-бюро можна оплачувати  поштовим переказом на а/с 56, Київ-1, 01001, або готівкою при доставці QSL-карток  в QSL-бюро».

Разом з цим, порядок обліку сплати грошей під час доставки QSL-карток  в QSL-бюро не визначений, а значить не ведеться відповідно до вимог Податкового кодексу та інших нормативно-правових актів України.

Проте, наприкінці 2011 року, порушуючи п. 2 розділу ІІ «Положення про QSL-бюро ЛРУ», за незрозумілих мотивів від начальника QSL-бюро ЛРУ з’являється повідомлення на веб-сайті ЛРУ та дублюється на інших сайтах про відкриття банківської платіжної картки фізичної особи для сплати на неї коштів за відправку QSL-карток, наприклад:

«Я открыла счет в ПриватБанке и уже получаю на карточку деньги для расчета за отправку почты (Пароль есть и у Юры UT7UW), это более надежный вариант, чем вкладывать в бандероль. Просьба ко всем, кто оставляет почту в радиоклубе в мое отсутствие, деньги оставлять ТОЛЬКО Лякину А.В. или Светлане - секретарь в к.707. Номер карточки: ПриватБанк "для поповнення карти 6762462039948283 Бех Валентина Николаевна. Карточка действительна до августа 2013 г.

73! Валентина 067-7236087, 095-3277498»

http://groups.yahoo.com/group/UARLforum/message/4667

 

або:

 

 

б) Кошти за надання платних послуг QSL-бюро ЛРУ, що надходять на приватну банківську платіжну картку начальника QSL-бюро ЛРУ не зараховуються до ЛРУ. Перевірки надходження та використання коштів не здійснюються. Перевірки Ревізійною комісією ЛРУ надходження коштів на приватну банківську платіжну картку начальника QSL-бюро ЛРУ та їх використання не можуть бути здійсненими, статистичну звітність перевірити не представляється можливим.

 

Таким чином:

1). В наявності порушення нормативно-правових актів України, Статуту ЛРУ та Положення про QSL-бюро ЛРУ щодо направлення коштів за платні послуги ЛРУ з відправки QSL-карток за кордон не на розрахунковий рахунок ЛРУ, а на приватну банківську платіжну картку фізичної особи.

2) Кошти за платні послуги ЛРУ з відправлення QSL-карток за кордон у вигляді централізованих поштових відправлень (оператором – QSL-пошти) не зараховуються до ЛРУ, використовуються без належного контролю. За даними акту перевірки Ревізійною комісією ЛРУ в наявності тільки данні про фактично використані кошти, без їх приходу на рахунок ЛРУ. Зазначене є порушенням Податкового кодексу України та п. 6.7 та п. 6.8 розділу VІ Статуту ЛРУ:

«ЛРУ у встановленому чинним законодавством порядку подає фінансовим органам декларації про свої доходи та витрати»

«ЛРУ, створені нею установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звiтнiсть, зареєструватись в органах державної податкової iнспекцiї та вносити до бюджету платежі у порядку i розмірах, передбачених чинним законодавством».

 

3. Ознаки бездіяльності керівництва ЛРУ та перевищення повноважень начальника QSL-бюро ЛРУ, які призводять до порушення нормативно-правових актів України, Статуту ЛРУ та Положення про QSL-бюро ЛРУ

 

а) відповідно до п. 5.11 розділу V Статуту ЛРУ керівництво ЛРУ зобов’язане скласти План роботи ЛРУ на рік (програму основних заходів ЛРУ), на підставі чого розробити та винести на затвердження  Ради ЛРУ Кошторис доходів та видатків ЛРУ на рік (бюджет):

«затверджує бюджет та програму основних заходів ЛРУ»

Звісно, що у бюджеті ЛРУ на рік виділяється сума дотацій на роботу QSL-бюро ЛРУ у частині оплати поштових надходжень до членів ЛРУ від інших іноземних радіоаматорів. Також в бюджеті ЛРУ на рік у вигляді «дотації» прихована зарплатня начальнику QSL-бюро ЛРУ у сумі 3000 грн. за місяць. Тобто за комерційну (підприємницьку) діяльність без сплати податків використовуються кошти ЛРУ на утримання начальника QSL-бюро, що по суті є прихована оплата праці з ухиленням від сплати податків. А такі дії можуть підпадати під ознаки злочину, визначеного ст. 212 Кримінального кодексу України «Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)». Додатковим підтвердженням цього є переписка на офіційному веб-сайті ЛРУ:

«Ау, Ревкомиссия, что за бред вы несете?...

«Было сказано, что если в бюро не будет финансирования, я положу ключи и уйду и я наотрез отказалась от предложения оформить "Частного предпринимателя", потому что это отмывание денег».

«заяви покласти на стіл ключі від QSL-бюро в разі відмови від тіньової схеми оплати праці керівника бюро не можуть бути аргументами в дискусії про реформування ЛРУ».

« …стосунки кожного радіоаматора з посередником, який допомагає йому відправити пошту за кордон – це, по суті, приватна справа кожного радіоаматора. Якщо не брати до уваги можливий ризик звинувачення цього посередника в здійсненні нелегальної підприємницької діяльності!!!!!».

«Бюро работает, получая «дотацию на работу QSL-бюро», зачем вы продолжаете нагнетать обстановку и стараетесь настроить против меня радиолюбителей, которые пользуются услугами бюро?».

Звернемось до поняття «дотація». Дота́ція (від лат. dotatio – дар, пожертва) - доплата з державного бюджету задля збалансування бюджетів нижчих рівнів; різновид субсидії. Дотація – це безвідплатна, безповоротна допомога з бюджету вищого рівня бюджету нижчого, яка не має цільового характеру та надається у випадку перевищення видатків над доходами. У бюджетній діяльності застосовується дотація вирівнювання, що являє міжбюджетний трансферт на вирівнювання доходної спроможності бюджету, який його отримує. Надаються на безвідплатній і безповоротній основі без встановлення напрямів і (або) умов їх використання. Крім того, дотація – це додаткові виплати працівникові, обумовлені трудовим договором або законодавчим актом, наприклад дотація на харчування, на проїзд до місця роботи, виплати на неповнолітніх дітей тощо.

Виникає питання: «В QSL-бюро ЛРУ є свій бюджет?» Відповідь можна знайти в акті Ревізійної комісії – такого немає, та й QSL-бюро ЛРУ ні є юридичною особою.

Друге питання: «Чи є трудовий договір з начальником QSL-бюро?». Відповідь можна знайти в акті Ревізійної комісії – такого немає;

 

б) кошти дотацій повинні виділятися з розрахункового рахунку ЛРУ, яким на даний час керівник ЛРУ не користується. Виникає питання про джерела находження дотацій на роботу постійно діючого підрозділу - QSL-бюро ЛРУ. Відповідь на це питання можливо знайти з офіційного веб-сайту ЛРУ. За повідомленнями окремих керівників обласних відділень ЛРУ (наприклад, з Дніпропетровській області) членські внески від членів обласного відділення внесені чомусь на приватну картку фізичної особі - начальника QSL-бюро ЛРУ, не зараховані належним чином на банківський рахунок ЛРУ та ймовірно використовуються в якості дотації, у тому числі на утримання начальника QSL-бюро ЛРУ;

 

в) розцінки за відправлення QSL-карток за кордон здійснюються за найвищими розцінками, які існують відповідно до “Правил надання послуг поштового зв’язку”, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 05.02.2009 № 270 із змінами та доповненнями розділу ІІІ Тарифів на пересилання міжнародних відправлень за межі України”, про що зазначено у п. 2 розділу ІІІ «Положення про QSL-бюро ЛРУ»:

«Тариф на оплату відправки однієї QSL-картки розраховується начальником QSL-бюро ЛРУ, виходячи з тарифів «Укрпошти» за відправку 1 кг  бандеролі "авіа", і затверджується Виконкомом ЛРУ».

Виникає питання: «Яка потреба пересилання QSL-карток, наприклад, до більшості країн Європи  за допомогою авіатранспорту, як такого, що має найвищу ціну?». Відповідь – безглуздо. Такі витрати є вкрай нераціональними. Хоча список країн, в які доставка кореспонденції здійснюється винятково з використанням авіаперевезень, начальник QSL-бюро ЛРУ без перешкод має можливість отримати від “Укрпошти”.

Контроль з боку керівництва ЛРУ за схемою прихід за вагою, розхід за витраченою сумою та вагою, залишок грошей QSL-бюро ЛРУ не організований, статистичні данні із зазначених питань з боку начальника QSL-бюро жодного разу не оприлюднювалися на офіційному сайті ЛРУ. В «Положенні про QSL-бюро ЛРУ» не зазначені обов’язки щодо прозорості, відкритості та публічності роботи QSL-бюро ЛРУ, а в Статуті ЛРУ навіть згадування про такій підрозділ у складі ЛРУ відсутні;

 

ґ) новий Виконком ЛРУ та попередні жодного разу не затверджували тарифи на оплату відправки однієї QSL-картки, виходячи з тарифів «Укрпошти» за відправку 1 кг  бандеролі. Принаймні таких протоколів або посилань на них або інші документи ЛРУ з цього питання знайти на офіційному веб-сайті ЛРУ не вдалося.

 

д) Рада ЛРУ на чолі з попереднім керівництвом ЛРУ у 2009 році перевищила свої статутні повноваження (п. 6.5 розділу VI «Майно та кошти ЛРУ»), звільнівши певну категорію членів ЛРУ від сплати послуг QSL-бюро ЛРУ, та зазначивши у п. 4 розділу ІІ «Положення про QSL-бюро ЛРУ»:

«за рахунок ЛРУ відправляється пошта ветеранів ВВВ, інвалідів 1-ї групи та молоді до 18-ти років. Вказана пільга розповсюджується тільки на їх «домашні» позивні – виключаючи позивні їх експедицій і позивні, у котрих  вони виступають  у ролі менеджерів».

Хоча право розпоряджатися майном та коштами ЛРУ належить виключно Конференції ЛРУ.

Вказані дії можливо трактувати як нецільове використання коштів ЛРУ.

 

е) у п. 1 розділу ІІ «Положення про QSL-бюро ЛРУ» зазначено:

«Обласним відділенням ЛРУ, відділенням ЛРУ АР Крим, м.м. Київ та Севастополь  (далі – обласні відділення ЛРУ) для отримання пошти через  QSL-бюро ЛРУ необхідно щорічно до 1 березня поточного року надати до штаб-квартири ЛРУ: …»

 

Штаб-квартира – основний керуючий структурний підрозділ організації з приміщеннями, будинками та іншими спорудами.

Відповідно до Статуту ЛРУ зазначений керуючий підрозділ та його поштова адреса не визначені. Таким чином вимоги, що зазначені в «Положенні про QSL-бюро ЛРУ» про направлення документів до штаб-квартири ЛРУ з боку підрозділів ЛРУ або фізичних осіб-членів ЛРУ юридично та практично виконати не можливо.

 

Таким чином:

1). Керівництво ЛРУ своєю бездіяльністю щодо розробки та винесення на затвердження  Ради ЛРУ Кошторису доходів та видатків ЛРУ на 2013 рік (бюджету) сприяє фінансовим порушенням в ЛРУ. Тарифні послуги QSL-бюро ЛРУ у супереч п. 2 розділу ІІІ «Положення про QSL-бюро ЛРУ» Виконкомом ЛРУ не затверджуються.

2). Керівництво ЛРУ на даний час, знаючи про порушення начальником QSL-бюро ЛРУ (про це неодноразово вказувалося на засіданнях Виконкому ЛРУ), не вжило відповідних заходів щодо припинення порушень законів України, Статуту ЛРУ та Положення про QSL-бюро ЛРУ. Положення про QSL-бюро ЛРУ потребує негайної переробки.

3) начальник QSL-бюро ЛРУ, ймовірно, безпосередньо порушує вимоги законодавства України, Статуту ЛРУ та Положення про QSL-бюро ЛРУ у частині незаконного обігу коштів ЛРУ та використання їх з дотацій в особистих цілях (самовільно на свою зарплатню з ухиленням від оподаткування).

 

Враховуючи вище викладене виникає підозра щодо можливої неправомірної діяльності підпорядкованої Вам структури – QSL-бюро ЛРУ.

 

З огляду на зазначене та на підставі законодавства України порушую клопотання про:

1) перевірку Ревізійної комісією ЛРУ діяльності ЛРУ;

2) перевірку керівництвом ЛРУ викладених фактів та ймовірних припущень відносно порушень в діяльності QSL-бюро та бездіяльності керівництва ЛРУ.

 

Змушений направити звернення на адресу фактичного розташування офісу ЛРУ в орендованому приміщенні: оф. 29, проспект Перемоги, 52/2, м. Київ та в електронному вигляді на e-mail: ut0ft@i.ua у зв’язку з тим, що за юридичною адресою ЛРУ з початку 2013 року керівництво ЛРУ, та Президент ЛРУ не перебуває.

 

Копія заяви мною направляється до голови Ревізійної комісії ЛРУ на e-mail: ut5ut@ukr.net. Дотримуючись принципів прозорості, відкритості та публічності в роботі громадського об’єднання ЛРУ, зазначених в Законі України «Про громадські об’єднання» та відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» надаю право Ревізійної комісії ЛРУ на користування матеріалами, які зазначені у моєї заяві.

 

У визначені законодавством України терміни відповідь прошу письмово направити мені на поштову адресу вул. Уборевича  б. 21 кв. 153 м. Київ, 03179.

 

 

Член ЛРУ                                                                                  В.І. Пащенко UT2UQ

13.05.2013

 

 

  Рейтинг@Mail.ru