1. Методичні вказівки по за­своєнню матеріалів курсу "Прикладна теорія інформації, кодування та звязку
  2. Методичні вказівки до прак­тичних робіт з курсу "Прикладна теорія інформації, кодування та зв’язку
  3. Методичні вказівки до прак­тичних робіт з дисципліни "Основи науково-дослідної ро­боти студентів"
  4. Методичні вказівки до контрольних робіт заочників та конспект курсу "Аналогово-цифрова техніка"
  5. Навчальний посібник «Анало­го-цифрові інтерфейси ЕОМ»
  6. Методичні вказівки до контрольних робіт заочників та конспект курсу
  7. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Теорія інформації та кодування”
  8. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та теоретичні відомості з дисципліни "Цифрові системи зв’язку"